Espoo Museum of Modern Art

Ett nytt utställningskoncept skapar dialoger mellan verken i Saastamoinen stiftelsens konstsamling

Leena Luostarinen, Nefertiti i dofternas trädgård, 1998. Rasheed Araeen, Chaar Pellay, 1968–2017. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA
Leena Luostarinen, Nefertiti i dofternas trädgård, 1998. Rasheed Araeen, Chaar Pellay, 1968–2017. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

Konceptet för Saastamoinen stiftelsens samlingsutställning som visas på EMMA förnyas. Hängningen på utställningen byts ut en avdelning i taget mot den nya utställningen Dialoger, vars första helhet öppnar för publiken den 24 november 2023. Dialoger bygger på en växelverkan mellan konstverken, och kuratorerna har huvudsakligen valt ut verk bland de senaste anskaffningarna i stiftelsens konstsamling. Utställningskonceptet är en fortsättning på det omfattande samarbetet mellan EMMA och Saastamoinen stiftelsen, och det lyfter fram mångsidigheten i en av de mest betydande konstsamlingarna i Finland.

Dialoger är en ny öppning för Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Utgångspunkten är par eller grupper av verk som ställs i fri dialog med varandra i utställningssalen. Hängningen uppmuntrar besökaren att begrunda verken i relation till varandra och att skapa olika paralleller mellan dem. Utställningen är en öppen inbjudan till dialog eller diskussion, där många olika tolkningar kan stiga fram. För kurateringen svarar EMMAs och Saastamoinen stiftelsens konstexperter tillsammans, och helheten kommer periodvis att uppdateras, en grupp verk i taget. 

I den avdelning som nu öppnar ses verk av konstnärerna: Henni Alftan, Rasheed Araeen, Jesse Darling, A K Dolven, Giorgio Griffa, Åsa Hellman, Lynn Hershman Leeson, Roni Horn, Emma Jääskeläinen, Lucy McKenzie, Olli Keränen, Christine Sun Kim, Lee Lozano, Leena Luostarinen, Sandra Mujinga, Rashaad Newsome, Berenice Olmedo, Sini Pelkki, Silja Rantanen, Maja Ruznic, Kain Tapper, Rose Wylie och Haegue Yang.

  • Sini Pelkki, I verkligheten, 2020–2021. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

  • Giorgio Griffa, Polykrom diagonal, 1970. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

  • Olli Keränen, Svartben, 2020. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

“Det är fantastiskt att EMMA kan erbjuda sin publik ständigt nya och mångsidiga konstupplevelser ur Saastamoinen stiftelsens ständigt växande konstsamling”, säger intendent Henna Paunu som ansvarar för EMMAs konstsamlingar. “Dialoger lyfter fram samlingens verk på ett intressant sätt och utmanar också betraktaren att se konsten ur nya synvinklar.”  

Saastamoinen stiftelsens konstsamling är en av de mest betydande samlingarna av finsk och internationell konst, och den utvidgas kontinuerligt med nya inköp av verk. Stiftelsen är en av EMMAs äldsta samarbetspartner och var med om att grunda museet. Stiftelsens konstsamling fogades till EMMAs samlingar som en deposition i samband med att museet grundades. Samlingen omfattar idag nästan 3000 verk. De ägs av Saastamoinen stiftelsen och är placerade på EMMA. 

“Första gången verken i Saastamoinen stiftelsens samling visades för publiken var då EMMA öppnade år 2006. Samarbetet mellan museet och stiftelsen har fördjupats genom åren och söker hela tiden nya former. Det är fantastiskt hur de nya anskaffningarna ställer sig i en skiftande dialog med tidigare verk på utställningen Dialoger. Det synliggör de olika skikten i samlingen på ett uppfriskande sätt”, konstaterar Päivi Karttunen, ordförande för Saastamoinen stiftelsens konstutskott.

  • Henni Alftan, Utomhus, déjà-vu (del 1/2), 2019. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

  • Christine Sun Kim, Tre bord II (HPA, DTS, AGB), 2020. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

  • Henni Alftan, Utomhus, déjà-vu (del 2/2), 2019. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

Konstsamlingen fick sin början med en industrifamiljs hemsamling i Kuopio på 1910-talet. Stiftelsen grundades år 1968 för att främja samhället med vetenskapens och konstens medel, och den har sedan dess stött utvidgningen, upprätthållandet och visningen av samlingen. Verken i samlingen visas oavbrutet på EMMA, med varierande visning. Konst ur samlingen ses också i det offentliga rummet i Esbo, kuraterad av EMMA. 

I samband med att utställningen Dialoger öppnas ger stiftelsen ut publikationen 30 verk ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Den presenterar plock ur stiftelsens konstanskaffningar under de senaste åren. Publikationen är en fortsättning på en samlingspublikation med samma namn, som utkom år 2018.

Läs mera