Espoo Museum of Modern Art

Leena Luostarinen, Nefertiti i dofternas trädgård, 1998. Rasheed Araeen, Chaar Pellay, 1968–2017. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA
Leena Luostarinen, Nefertiti i dofternas trädgård, 1998. Rasheed Araeen, Chaar Pellay, 1968–2017. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

Alltid utställda

Saastamoinen stiftelsens samlingsutställning

Saastamoinens stiftelsens samlingsutställning presenterar aktuell finländsk och internationell samtidskonst. Det centrala temat i utställningen är mänsklighet, och de olika sektionerna av utställningen behandlar människans relation till den omgivande verkligheten.

  • Alltid utställda
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / Rabattgrupper

    0€ / Under 18 år

    0€ / Museikortet

Konceptet för Saastamoinen stiftelsens samlingsutställning som visas på EMMA förnyas. Hängningen på utställningen byts ut en avdelning i taget mot den nya utställningen Dialoger, vars första helhet öppnar för publiken den 24 november 2023. Dialoger bygger på en växelverkan mellan konstverken, och kuratorerna har huvudsakligen valt ut verk bland de senaste anskaffningarna i stiftelsens konstsamling. De tidigare öppnade avdelningarna Lyssna till tystnaden samt Människan och naturen är fortfarande framme.

I utställningen ingår Saastamoinens stiftelsens nya inköp av mediekonst. De visas i EMMAs tekniskt avancerade medierum. Bildkonstnären Jani Ruscica har kuraterat en helhet av tre medieverk, vars första verk ses som en del av utställningen Dialoger. De två andra verken visas i samlingsutställningens medieutrymme under året 2024:

Rashaad Newsome: Untitled (New Way) 24.11.2023 – 23.11.2025

Loretta Fahrenholz: Mashes of the Afternoon 31.1.2024 – 28.7.2024

Klara Lidén: The Myth of Progress (Moonwalk) 14.08.2024 – 12.01.2025

Dialoger

Leena Luostarinen, Nefertiti i dofternas trädgård, 1998. Rasheed Araeen, Chaar Pellay, 1968–2017. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 

Dialoger är en ny öppning för Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Utgångspunkten är par eller grupper av verk som ställs i fri dialog med varandra i utställningssalen. Hängningen uppmuntrar besökaren att begrunda verken i relation till varandra och att skapa olika paralleller mellan dem. Utställningen är en öppen inbjudan till dialog eller diskussion, där många olika tolkningar kan stiga fram. För kurateringen svarar EMMAs och Saastamoinen stiftelsens konstexperter tillsammans, och helheten kommer periodvis att uppdateras, en grupp verk i taget. 

I den avdelning som nu öppnar ses verk av konstnärerna: Henni Alftan, Rasheed Araeen, Jesse Darling, A K Dolven, Giorgio Griffa, Åsa Hellman, Lynn Hershman Leeson, Roni Horn, Emma Jääskeläinen, Lucy McKenzie, Olli Keränen, Christine Sun Kim, Lee Lozano, Leena Luostarinen, Sandra Mujinga, Rashaad Newsome, Berenice Olmedo, Sini Pelkki, Silja Rantanen, Maja Ruznic, Kain Tapper, Rose Wylie och Haegue Yang. 

Lyssna till tystnaden

Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955, detalj. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

 

Hur lyssnar man till tystnad? Att söka tystnad är en mänsklig egenskap. Tystnad kan innebära kontakt med den egna inre världen, interaktion med jaget. Man kan också vara tyst tillsammans. Tystnad kan plåga eller lugna. Tystnad kan betyda tigande, inrymma hemligheter eller oförrätter. Lyckan kan stå att finna i tyst kontemplation, upprepning eller rutiner.

Denna avdelning av utställningen Beröring är uppbyggd kring Juhani Linnovaaras (f. 1934) målning Lyssna till tystnaden. Genom att föra samman äldre och nyare verk från samlingen stiger mänskliga drag fram som är närvarande från epok till epok. Kring Linnovaaras målning har vi samlat verk som granskar människans inre värld – tidigare händelser, trauman och hur de behandlas, men också lekens glädje. I tystnaden kan man höra något nytt växa fram.

Människan och naturen

Roland Persson, Panama Papers, 2016. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 

I en sektion visas konstverk där naturen är närvarande på olika sätt. Människan är en del av naturen och djurriket, men ofta förlorar vi balansen mellan varandra. Det sägs att människan är det grymmaste rovdjuret. Naturen kan vara en utkomstkälla, ett hinder att röja ur vägen, en vetenskaplig utmaning, en plats för avkoppling eller ett mysterium.

I vår tid har relationen mellan det naturliga och det onaturliga fördunklats. Det naturliga tillståndet utan inverkan av människan är svårfunnet. Många konstnärer, bland annat Latifa Echakhch, Jani Ruscica och Roland Persson behandlar det komplicerade förhållandet mellan människan och naturen.

Relaterat innehåll