Espoo Museum of Modern Art

EMMA har fått Ekokompassen-certifikatet

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

Vi har fått Ekokompassen-certifikatet som erkännande för EMMAs konkreta miljögärningar. En ansvarsfull och ekologiskt hållbar museiverksamhet har redan länge varit en del av EMMAs vardag, och Ekokompassen-certifikatet är ett intyg för museets engagemang för ett fortlöpande miljöarbete.

EMMA agerar resursklokt i sin museiverksamhet. Vi minskar avfallsvolymerna genom att förbruka mindre material, genom att komma på nya användningsmöjligheter för använt material och genom att välja ekologiskt hållbara alternativ. Läs mera om vad Ekokompassen innebär just på EMMA.  

Ekokompassen är ett miljösystem som fokuserar på organisationens konkreta åtgärder för att minska miljöbelastningen. På EMMA fäster vi övergripande uppmärksamhet vid miljökonsekvenserna av vår verksamhet genom att rikta miljögärningar mot såväl stora projekt som de minsta detaljerna i de regelbundna funktionerna. Förutom om ett engagemang för fortgående miljöarbete berättar Ekokompassencertifikatet om att miljösystemets tio kriterier uppfylls. I början av ansökningsprocessen för certifikatet har vi registrerat 20 miljöåtgärder, av vilka 7 har uppnåtts3 är fortlöpande gärningar och de 10 övriga fortfarande pågår 

 Vårt ansvarsfulla miljöagerande syns bland annat i följande gärningar: 

 Vi har förlängt våra utställningar vilket årligen väsentligt minskar utsläppen från konstruktion och transporter.  

 I början av varje projekt definieras ekologiska mål som sedan följs upp och rapporteras då projektet har avslutats.  

 Vi har slutat trycka de årliga säsongsbroschyrerna på papper. Vi har också nästan helt övergått till att skicka ut inbjudningarna till vernissage i elektronisk form.  

 Användningen av kontorspapper har minskat med cirka 50 % år 2021.  

 På museets evenemang serveras vegetarisk mat alltid då det är möjligt. I mån av möjlighet är maten också vegansk. 

 I vardagen på kontoret och på möten används bara växtbaserade, inhemska mjölkprodukter.  

 Vi berättar om vår ekologiska verksamhet också i museilokalerna. För varje utställning som visas delges EMMAs guider tre fakta om den ekologiska museiverksamheten, som de kan berätta om på de guidade rundvandringarna på utställningen. 

Ett av spetsmålen för vårt miljöprogram är att fungera som vägvisare, och vi vill allt aktivare informera om museets ansvarsfulla agerande. Vårt ansvarsarbete omfattar utöver den ekologiska hållbarheten också att arbeta för tillgänglighet, jämlikhet och rättvisa på museiverksamhetens alla delområden. Vi följer kontinuerligt upp vår verksamhet och informerar regelbundet om våra steg mot en allt mer ansvarsfull museiverksamhet.  

Läs mer om EMMAs ansvarsarbete här.

Läs mera