Espoo Museum of Modern Art

EMMA har skapat en ny digital zon för museets mångsidiga innehåll – EMMA Zone!

EMMA Zone är ett nytt digitalt hem för de olika innehållen på EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Den är en egen zon i anknytning till EMMAs webbplats där uppdaterade videor, intervjuer, podcastar och artiklar erbjuder nya perspektiv på konsten och formgivningen och en ny form av digital museiupplevelse som man kan fördjupa sig i på hemmasoffan.

Den nya webbplatsen har fötts ur museets önskan att erbjuda allt flera en möjlighet att stifta bekantskap med konstnärsintervjuer, aktuella diskussioner och konst- och formgivningsmaterial som museets program skapar – allt samlat på en och samma plats och tillgängligt från hela världen.

Vid sidan av upplevelserna i museilokalerna har de digitala museiupplevelserna blivit en allt viktigare del av museernas verksamhet. På EMMA producerar vi fortlöpande digitala innehåll av hög kvalitet och i olika format, och som en ny del av vårt serviceutbudpresenterar vi i EMMA Zone kuraterade helheter av dessa innehåll på ett lättillgängligt, lekfullt och visuellt imponerande sätt. Den helhet som nu öppnar innebär premiären för EMMA Zone, och dess innehåll växer i takt med EMMAs verksamhet”, gläder sig EMMAs utvecklingschef Saara Suojoki.

Materialet i EMMA Zone är indelat i fyra sektioner under rubrikerna TänkvärtBakom EMMAs kulisserUnder ytan och Barnens konstfrågor. Varje sektion uppdateras regelbundet med mångstämmigt material för publiken att lyssna till, se, läsa och uppleva. Konceptet och tanken bakom webbplatsens fyra sektioner har kommit till i samarbete mellan EMMAs personal och en grupp testpersoner ur EMMAs publik. Konceptarbetet leddes av Heljä Franssila som designade tjänsten som sitt examensarbete.

Webbplatsens visuella intryck har utvecklats av designbyrån BOND och inspirerats av Zine-kulturen. Ziner är små hemmagjorda tidningar som ursprungligen klipptes och limmades ihop för att sedan reproduceras med kopieringsmaskin. EMMA Zone är en digital tolkning av denna historiskt viktiga, analoga publikationsprocess. Den suddiga effekten i de grafiska elementen är en referens till fotokopieringen och typografin efterliknar de handskrivna, individuellt framställda zine-tidningarna.

EMMA Zones tillgänglighet har också beaktats genom att tjänsten är avgiftsfri, produktionen är digital och innehållet kan upplevas med flera sinnen. Webbplatsen har planerats och producerats i samarbete mellan våra experter, vår publik och våra samarbetspartner, och den vidareutvecklas genom att vi analyserar data och lyssnar till användarna. Berätta därför för oss om vad som var intressant och vad du lämnade på hälft – din respons är värdefull för oss! Stifta bekantskap med webbplatsen på adressen www.emmazone.fi (på finska och på engelska).

På EMMAs webbplats www.emmamuseum.fi hittar du även i fortsättningen information om EMMAs utställningar, samlingar, program och aktuella verksamhet. EMMA Zone erbjuder för sin del en möjlighet att digitalt fördjupa sig i EMMAs utbud och konstvärldens aktuella fenomen – avgiftsfritt och oberoende av var användaren befinner sig.

Läs mera