Espoo Museum of Modern Art

En mångsidig grupp konstnärer har valts ut för utställningen som presenterar den föränderliga keramikkonsten

Nathalie Lautenbacher: Inevitable, 2018 © Ruut Lahdenmäki
Nathalie Lautenbacher: Inevitable, 2018 © Ruut Lahdenmäki

EMMA sätter upp en utställning över keramikkonst i samarbete med expertorganisationen för design Ornamo. Utställningen lyfter fram konstnärer som har förnyat keramiken som material för samtidskonsten. I verken behandlas teman kring brytning och återskapande – människans relation till marken, miljön och varandra.

Konstnärerna på utställningen har valts genom en portfolioansökan öppen för Ornamos medlemmar. Ansökningstiden var 8.6–5.7.2020. Konstnärerna valdes ut av EMMAs amanuens Laura Kokkonen.

”Till utställningen valdes en mycket mångsidig grupp keramikkonstnärer i olika åldrar. Deras portfolior förmedlade en stark konstnärlig vision och en finstämd känslighet för miljöns och samhällets fenomen. Portfoliorna höll en mycket hög nivå, det är uppenbart att keramiken som teknik är på frammarsch. Utställningens teman – sprickande, brytning och en ekologisk och samhällelig återuppbyggnad – lyftes starkt fram i en del portfolior, och fördjupades och preciserades i andra. De utvalda konstnärernas arbete förenas av en kärlek till leran och en radikal förnyelse av hur den används”, motiverar utställningens kurator Laura Kokkonen, EMMA.

Konstnärerna som valts utifrån portfolioansökan är Priska Falin & Helen Felcey, Veera Kulju, Nathalie Lautenbacher, Piia Lieste, Tiia Matikainen, Meri Oivo, Matteo Pennacchio, Maria Punkkinen, Outi Savolainen, Caroline Slotte, Irma Weckman och arbetsgruppen Working with Soil (Özgü Gündeşlioğlu, Catharina Kajander, Riikka Latva-Somppi och Maarit Mäkelä).

Utanför portfolioansökan har den brittiska konstnären Katie Spragg bjudits in till utställningen. Hennes animationer som utnyttjar keramik behandlar på ett lekfullt sätt relationen mellan fantasier förknippade med naturen och verkligheten. En annan inbjuden konstnär är Årets unga designer 2020, Matias Liimatainen, som i sina skulpturer kombinerar naturmaterial med keramik.

Utställningen på EMMA hålls 5.2.2021–27.2.2022 i utrymmet för tillfälliga utställningar som omges av visningslagret Bryk & Wirkkala.

Läs mera