Espoo Museum of Modern Art

Rut Bryk: Candy, 1970. Ägare: Akihiro Awahata © Paula Virta / EMMA
Rut Bryk: Candy, 1970. Ägare: Akihiro Awahata © Paula Virta / EMMA

Alltid utställda

Visningslagret Bryk & Wirkkala

Visningslagret Bryk & Wirkkala gör museiarbetet synligt för publiken. Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling är deponerad i EMMA där den i sin helhet är öppen för publik. Visningslagret är en kombination av förvarings-, utställnings- och arbetsrum.

 • Alltid utställda
 • 2. våningen
 • 20€ / Vuxna över 29 år

  10€ / 18–28-åringar och övriga rabattgrupper

  0€ / Under 18 och över 70 år

  0€ / Museikortet

På hyllorna förvaras Bryk & Wirkkala samlingens föremål i kronologisk ordning. Omkring 2 000 föremål är framlagda, resten förvaras i lådor och på hyllor i samma rum. Förvaringshyllorna och de tillfälliga utställningarna avgränsas av en genomskinlig vägg där besökarna kan beskåda material ur Bryk & Wirkkala samlingen och få insyn i forskarnas arbete.

I mitten av visningslagret finns plats för tillfälliga utställningar som öppnar Rut Bryks och Tapio Wirkkalas livsverk för dialog både med vår tids design och med konstindustriella klassiker.

I visningslagret är Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk samling och museets arbete synliga för publiken på ett bredare och öppnare sätt än på traditionella utställningar. Där finns också fotografernas och konservatorernas arbetsrum.

I det förnyade visningslagret får besökarna stifta bekantskap med de centrala elementen i Bryks och Wirkkalas produktion: den nordliga naturen och de internationella influenserna. Presentationerna är sammanställda av material ur samlingens arbetsarkiv. I Rut Bryks verk Corpus Domini (1953) och Dukat bord (1958–1961) riktas blicken på själva arbetsprocessen och tekniken, medan Tapio Wirkkalas arbetsmetoder, formtänkande och betydelse för den finska konstindustrins internationalisering presenteras mer allmänt. I utställningen ingår konst- och bruksföremål, prototyper, arkivmaterial och skisser. 

 Visningslagret har också kompletterats med verk som returnerats från Rut Bryks tvååriga vandringsutställning i Japan. Dokumentären om Rut Bryk, En fjärils beröring, som gjordes till vandringsutställningen kan ses här. Också den läckra reliefen Candy (1970) som inte visats i Finland på över femtio år kan nu beskådas i visningslagret. Den japanske samlaren Akihiro Awahata ropade 2019 in verket på en auktion. Efter biennalen i São Paulo 1973 hade det kommit i privat ägo, och Awahata ville åter ge publiken en chans att se det. 

EMMA och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk öppnade 2017 i samarbete med Esbo stad Rut Bryks och Tapio Wirkkalas unika samling för publik i visningslagret. För ritningarna svarade arkitekterna Johanna Brummer och Heini-Emilia Saari (Wanderlust).

 • Rut Bryk © Stiftelsen TWRB

 • © Ari Karttunen / EMMA

 • Rut Bryk: Forget me not, Stiftelsen TWRB © Ari Karttunen / EMMA

 • Tapio Wirkkala: Lövfat, Stiftelsen TWRB © Ari Karttunen / EMMA

 • Tapio Wirkkala: Filigrane skiss, Stiftelsen TWRB © Yehia Eweis / EMMA

 • © Ari Karttunen / EMMA

 • Rut Bryk: Hexogon, Stiftelsen TWRB © Ari Karttunen / EMMA

 • © Ari Karttunen / EMMA

 • © Ari Karttunen / EMMA

 • Rut Bryk: Hexogon, Stiftelsen TWRB © Ari Karttunen / EMMA
 • Tapio Wirkkala: Ultima Thule, Stiftelsen TWRB © Ari Karttunen / EMMA

Relaterat innehåll