Espoo Museum of Modern Art

Rut Bryk,Gyllene avgrund, 1969, Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsens samling (vänster) & Tapio Wirkkala, Ultima Thule, detalj (höger) © Ari Karttunen / EMMA
Rut Bryk,Gyllene avgrund, 1969, Tapio Wirkkala Rut Bryk stiftelsens samling (vänster) & Tapio Wirkkala, Ultima Thule, detalj (höger) © Ari Karttunen / EMMA

Alltid utställda

Visningslagret Bryk & Wirkkala

Visningslagret Bryk & Wirkkala gör museiarbetet synligt för publiken. Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling är deponerad i EMMA där den i sin helhet är öppen för publik. Visningslagret är en kombination av förvarings-, utställnings- och arbetsrum.

  • Alltid utställda
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / Rabattgrupper

    0€ / Under 18 år

    0€ / Museikortet

På hyllorna förvaras Bryk & Wirkkala samlingens föremål i kronologisk ordning. Omkring 2 000 föremål är framlagda, resten förvaras i lådor och på hyllor i samma utrymme.

I mitten av visningslagret finns det plats för tillfälliga utställningar som öppnar Rut Bryks och Tapio Wirkkalas livsverk för dialog, både med vår tids design och med konstindustriella klassiker. Förvaringshyllorna och de tillfälliga utställningarna avgränsas av en genomskinlig vägg där besökarna kan beskåda material ur Bryk & Wirkkala samlingen och få insyn i forskarnas arbete.

Visningslagret Bryk & Wirkkala. © Paula Virta / EMMA

 

I visningslagret får besökarna stifta bekantskap med de centrala elementen i Bryks och Wirkkalas produktion: den nordiska naturen och de internationella influenserna. Presentationerna är sammanställda av material ur samlingens arbetsarkiv. I Rut Bryks verk Corpus Domini (1953) och Dukat bord (1958–1961) riktas blicken på själva arbetsprocessen och tekniken, medan Tapio Wirkkalas arbetsmetoder, formtänkande och betydelse för den finska konstindustrins internationalisering presenteras mer allmänt. I utställningen ingår konst- och bruksföremål, prototyper, arkivmaterial och skisser. 

Rut Bryk: Candy, 1970. Ägare: Akihiro Awahata © Paula Virta / EMMA

 

Den läckra reliefen Candy (1970) som inte visats i Finland på över femtio år kan nu beskådas i visningslagret. Den japanske samlaren Akihiro Awahata ropade 2019 in verket på en auktion. Efter biennalen i São Paulo 1973 hade det kommit i privat ägo, och Awahata ville åter ge publiken en chans att se det.

EMMA och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk öppnade 2017 i samarbete med Esbo stad Rut Bryks och Tapio Wirkkalas unika samling för publik i visningslagret. För ritningarna svarade arkitekterna Johanna Brummer och Heini-Emilia Saari (Wanderlust).

Relaterat innehåll