Espoo Museum of Modern Art

Erkan Özgens verk Wonderland inleder en serie på tre medieverk på EMMA

Erkan Özgen: Wonderland (2016). Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA, 2021.
Erkan Özgen: Wonderland (2016). Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA, 2021.

Den permanenta samlingsutställningen Beröring som presenterar verk ur Saastamoinen stiftelsens samling visar i år en serie på tre medieverk, av vilka Erkan Özgens Wonderland (2016) är det första.

Wonderland är den 13-åriga pojken Muhammeds rörande, ordlösa berättelse. Muhammed och hans familj flydde den syriska staden Kobane då terrororganisationen Islamiska staten (ISIS) attackerade den år 2014. Muhammed är döv och saknar talförmåga, men berättar i den korta videon med hjälp av gester och ljud om sina traumatiska upplevelser. Verket visas i EMMAs medierum 1.2–1.5.2022.

Konstnären Erkan Özgens (f. 1971, Mardin, Turkiet) video- och fotobaserade installationer behandlar teman kring bland annat migration, kulturidentitet, språk, samvete och etik. Muhammed som uppträder i videon och Özgen träffades i konstnärens hemstad Derik i sydöstra Turkiet, där Muhammed och hans familj hade sökt sin fristad efter att de passerat gränsen från Syrien. Konstnären och Muhammed blev vänner, och till skillnad från de flesta flyktingar som Özgen mött ville Muhammed berätta om sina upplevelser.

Enligt Özgen är Muhammed som en metafor för vårt kollektiva samvete och alla som förlorat sina hem i krig. Muhammed är deras revolt, deras stridsrop och deras allra viktigaste budskap till världen. Muhammed har fått bevittna extremt våld, och hans ordlösa berättelse hjälper oss att se förbi mediernas våldsskildringar och rubriker, till krigets verklighet och det mänskliga lidandet.

Efter Wonderland kommer Jeannette Ehlers verk Black Bullets och Maija Blåfields The Fantastic att visas i medierummet på utställningen Beröring. Serien utgör en del av utställningshelheten Lyssna till tystnaden som öppnade på hösten 2021. Verken där utforskar de olika dimensionerna i människors inre värld, så som händelser och trauman i det förgångna, och hanteringen av dem.

Läs mera