Espoo Museum of Modern Art

Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955, detalj. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955, detalj. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Alltid utställda

Beröring

Saastamoinens stiftelsens samlingsutställning Beröring presenterar aktuell finländsk och internationell samtidskonst. Det centrala temat i utställningen Beröring är mänsklighet, och de olika sektionerna av utställningen behandlar människans relation till den omgivande verkligheten.

 • Alltid utställda
 • 2. våningen
 • 20€ / Vuxna över 29 år

  10€ / Rabattgrupper

  0€ / Under 18 år

  0€ / Museikortet

Utställningen öppnade första gången för publik år 2014. Beröring är en exceptionell samlingsutställning eftersom den regelbundet förnyas, både verk för verk och sektion för sektion. De regelbundet återkommande uppdateringarna av utställningen fördjupar temat av mänsklighet och ger det nya dimensioner. För kurateringen svarar EMMAs och Saastamoinens stiftelsens experter.

I utställningen Beröring ingår Saastamoinens stiftelsens nya inköp av mediekonst. De visas i EMMAs tekniskt avancerade medierum. Medierummets program:

Jesper Just: The Lonely Villa  1.2.–.28.5.2023

Wong Ping: Stop Peeping  7.6.–20.8.2023

Wu Tsang: Anthem  6.9.2023–14.1.2024

Lyssna till tystnaden

Hur lyssnar man till tystnad? Att söka tystnad är en mänsklig egenskap. Tystnad kan innebära kontakt med den egna inre världen, interaktion med jaget. Man kan också vara tyst tillsammans. Tystnad kan plåga eller lugna. Tystnad kan betyda tigande, inrymma hemligheter eller oförrätter. Lyckan kan stå att finna i tyst kontemplation, upprepning eller rutiner.

Denna avdelning av utställningen Beröring är uppbyggd kring Juhani Linnovaaras (f. 1934) målning Lyssna till tystnaden. Genom att föra samman äldre och nyare verk från samlingen stiger mänskliga drag fram som är närvarande från epok till epok. Kring Linnovaaras målning har vi samlat verk som granskar människans inre värld – tidigare händelser, trauman och hur de behandlas, men också lekens glädje. I tystnaden kan man höra något nytt växa fram.

Människan och naturen

I en sektion visas konstverk där naturen är närvarande på olika sätt. Människan är en del av naturen och djurriket, men ofta förlorar vi balansen mellan varandra. Det sägs att människan är det grymmaste rovdjuret. Naturen kan vara en utkomstkälla, ett hinder att röja ur vägen, en vetenskaplig utmaning, en plats för avkoppling eller ett mysterium.

I vår tid har relationen mellan det naturliga och det onaturliga fördunklats. Det naturliga tillståndet utan inverkan av människan är svårfunnet. Många konstnärer, bland annat Latifa Echakhch, Jani Ruscica och Roland Persson behandlar det komplicerade förhållandet mellan människan och naturen.

Vi tänker också att vi ser oss själva i djuren – till exempel genom samband och vänskap som i Maria Dunckers medieinstallationer med hästmotiv.

 • John Kørner, Mellan två himlar, 2018. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Karoliina Hellberg, Wrapped, 2019. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA

 • Roland Persson, Panama Papers, 2016. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Essi Kuokkanen: Pilvenpitelijä, 2020. Saastamoinens stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA

 • Maria Duncker: Hevonen on Häst, 2019. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Jaakko Tornberg: Grön, 2012. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Ari Karttunen / EMMA

 • Tilo Baumgärtel: Osoite, 2020. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Jaume Plensa: Cristina V, 2014. Saastamoinen stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA.

Relaterat innehåll