Pekka Jylhä: Med bävan och respekt, 2005. © Ari Karttunen / EMMA
Pekka Jylhä: Med bävan och respekt, 2005. © Ari Karttunen / EMMA

Alltid utställda

Beröring

Saastamoinens stiftelsens samlingsutställning Beröring presenterar aktuell finländsk och internationell samtidskonst. Det centrala temat i utställningen Beröring är mänsklighet, och de olika sektionerna av utställningen behandlar människans relation till den omgivande verkligheten.

 • Alltid utställda
 • 2. våningen
 • 12€ / Vuxna

  0€ / Under 18 och över 70 år

Utställningen öppnade första gången för publik år 2014. Beröring är en exceptionell samlingsutställning eftersom den regelbundet förnyas, både verk för verk och sektion för sektion. De regelbundet återkommande uppdateringarna av utställningen fördjupar temat av mänsklighet och ger det nya dimensioner. För kurateringen svarar EMMAs och Saastamoinens stiftelsens experter.

I utställningen Beröring ingår Saastamoinens stiftelsens nya inköp av mediekonst. De visas i EMMAs tekniskt avancerade medierum. Medierummets program:

Saara Ekström & Eero Tammi: Biblion 28.10–25.4.2021
Jeannette Ehlers: Black Bullets 19.5–19.9.2021
Erkan Özgen: Wonderland 29.9.2021–16.1.2022

Människan och naturen

I en sektion visas konstverk där naturen är närvarande på olika sätt. Människan är en del av naturen och djurriket, men ofta förlorar vi balansen mellan varandra. Det sägs att människan är det grymmaste rovdjuret. Naturen kan vara en utkomstkälla, ett hinder att röja ur vägen, en vetenskaplig utmaning, en plats för avkoppling eller ett mysterium.

I vår tid har relationen mellan det naturliga och det onaturliga fördunklats. Det naturliga tillståndet utan inverkan av människan är svårfunnet. Många konstnärer, bland annat Latifa Echakhch, Jani Ruscica och Roland Persson behandlar det komplicerade förhållandet mellan människan och naturen.

Vi tänker också att vi ser oss själva i djuren – symboliskt som i Pekka Jylhäs verk med harar, eller genom samband och vänskap som i Maria Dunckers medieinstallationer med hästmotiv.

Människan, arkitekturen och den byggda miljön

Det är utmärkande för människan att hon bygger och formar sin egen miljö. Verken i den här helheten behandlar den av människan byggda miljön, arkitekturen och deras kopplingar till bland annat geometriska lagbundenheter.

Olafur Eliassons och Alicja Kwades verk har utförts på EMMA, inspirerade av omgivningen i Hagalund och arkitekturen i WeeGee-huset, som ritades av arkitekt Aarno Ruusuvuori på 1960-talet.

Till denna verkhelhet hör också Hans Rosenströms ljudverk Som en del. Det granskar människans relation till det omgivande rummet och en annan människa.

Människan, rummet och möten

Mänskligheten som tema tränger fram också i interaktionen mellan konstverk och mottagare. Invid verken möts den verklighet konstnären har skapat och betraktarens egen verklighet, då konsten utmanar sin betraktare – fysiskt, rumsligt och intellektuellt. Människan blir en del av verket då betraktaren speglar sin egen förnimmelsevärld mot konsten och den omgivande världen.

Denna äldsta sektion av utställningen Beröring har år 2020 uppdaterats bland annat med verk av Fabian Marcaccio, Egill Sæbjörnsson, Päivi Takala och Tal R. Verken i utställningshelheten leker med förnimmelserna och utmanar mottagaren att möta konsten fysiskt och genom att röra sig genom rummet.

 • Essi Kuokkanen: Pilvenpitelijä, 2020. Saastamoinens stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA
 • Fabian Marcaccio: New Techno-Facist Plasticity, 2016. Saastamoinens stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA
 • Renata Jakowleff: Bijou, 2017. Saastamoinens stiftelsens konstsamling © Paula Virta / EMMA
 • Tilo Baumgärtel: Osoite, 2020. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA
 • Roland Persson: Panama Papers, 2016. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Maaria Wirkkala, Tästä eteenpäin, 2020. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Egill Sæbjörnsson: Kermek, 2017. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Pekka Jylhä: Lyhdynkantaja, 1999–2000. Saastamoinen Foundation Art Collection. © Paula Virta / EMMA

 • Maria Duncker: Hevonen on Häst, 2019. Saastamoinens stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA

 • Elina Brotherus: Nu montant un escalator, 2017. Saastamoinenstiftelsens konstsamling

 • Ola Kolehmainen: Hagia Sophia year 537 III, 2014. Saastamoinenstiftelsens konstsamling

 • Grönlund-Nisunen: Restless Horizon, 2016. Saastamoinenstiftelsens konstsamling

 • Olafur Eliasson: Pentogonal landscapes, 2017 © Ari Karttunen / EMMA

Relaterat innehåll