Besök EMMA på ett tryggt sätt

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

Besökarnas och de anställdas säkerhet har beaktats på många sätt. EMMA är till ytan det största konstmuseet i Finland och det finns tillräckligt med utrymme för att tryggt njuta av konsten, så länge vi kommer ihåg att beakta varandra.

EMMAs personal har förberett sig för att ta emot besökare under den rådande coronasituationen, och hjälper till med att göra besöken trygga.

Observera följande anvisningar då du planerar ditt besök på museet:

  • Kom till museet bara om du är frisk.
  • Håll ett 2 meters säkerhetsavstånd till andra museibesökare och personal.
  • Vi förutsätter att alla besökare över 12 år använder ansiktsskydd i våra lokaler.
  • Var noga med handhygienen och undvik att röra vid ytor i onödan. Tvätta dina händer omsorgsfullt alltid då det är möjligt. Handsprit finns tillgänglig hos kundtjänsten och i utställningslokalerna..

EMMA & EMMA Shop

måndag–fredag 12–19
lördag–söndag 11–17

Cafe Zoceria WeeGee

tisdag–lördag 11-16

 

Läs mera