Espoo Museum of Modern Art

Besök EMMA på ett tryggt sätt

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

Besökarnas och de anställdas säkerhet har beaktats på många sätt. EMMA är till ytan det största konstmuseet i Finland och det finns tillräckligt med utrymme för att tryggt njuta av konsten, så länge vi kommer ihåg att beakta varandra.

Uppdaterad 2.2.2022

Vi beaktar de aktuella koronarestriktionerna på alla EMMAs tillställningar och evenemang.  EMMA håller öppet som vanligt.

EMMAs personal har förberett sig på att ta emot besökare under den rådande coronasituationen, och hjälper till med att göra besöken trygga.

Observera följande anvisningar då du planerar ditt besök på museet:

  • Vi följer regionförvaltningsverkets direktiv om coronapassets användning i Södra Finland. Tills vidare krävs inget coronapass för Esbo stadens idrotts- och kulturanläggningar, offentliga evenemang eller fritidsintressen.
  • Kom till museet bara om du är frisk.
  • Håll säkerhetsavstånd till andra museibesökare och personal.
  • Var noga med handhygienen och undvik att röra vid ytor i onödan. Tvätta dina händer omsorgsfullt alltid då det är möjligt. Handsprit finns tillgänglig hos kundtjänsten och i utställningslokalerna.

Köp av biljett

  • Du kan köpa inträdesbiljett på plats eller i lippu.fi:s webbutik. Obs! Lippu.fi:s serviceavgift på 2 € tillkommer på förköpsbiljetter.

EMMA är Finlands till arealen största konstmuseum (över 5000m2). Det finns således gott om trygg yta att röra sig på om vi bara minns att ta hänsyn till varandra.

Läs mera