Besök EMMA på ett tryggt sätt

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

EMMA öppnar för publik den 2.6. Besökarnas och de anställdas säkerhet har beaktats på många sätt. EMMA är till ytan det största konstmuseet i Finland och det finns tillräckligt med utrymme för att tryggt njuta av konsten, så länge vi kommer ihåg att beakta varandra.

EMMAs personal har förberett sig för att ta emot besökare under den rådande coronasituationen, och hjälper till med att göra besöken trygga.

Observera följande anvisningar då du planerar ditt besök på museet:

  • Kom till museet bara om du är frisk.
  • Håll ett 2 meters säkerhetsavstånd till andra museibesökare och personal.
  • Köp din biljett på förhand här, om det bara är möjligt. Använd helst kontaktlös betalning om du köper din biljett på WeeGee.
  • Var noga med handhygienen och undvik att röra vid ytor i onödan. Tvätta dina händer omsorgsfullt alltid då det är möjligt. Handsprit finns tillgänglig hos kundtjänsten och i utställningslokalerna.

Städningen har intensifierats i hela huset. I kundtjänsten i WeeGees entré, restaurang Lumiére och EMMA Shop har vi monterat skyddsskärmar.

EMMA Shop
Museishoppen har nya öppettider:

måndag stängt
tisdag 12–17
onsdag–torsdag 12–19
lördag–söndag 11–17

Försäljarna i EMMA Shop presenterar gärna produkturvalet. Undvik att i onödan röra vid produkterna i butiken.

Guidningar och tjänster
Det går att boka guidade rudvandringar på EMMAs utställningar för en egen grupp. Guidningarna arrangeras så att säkerhetsavstånden beaktas. Läs mera om hur man bokar en guidning här.

Publikguidningarna och de övriga evenemangen håller paus till mitten av augusti.

Under de två första veckosluten efter att museet har öppnat, 5–7.6 och 12–14.6, kan man på EMMA njuta av bildkonsten till ackompanjemang av musik. Musikern Anna Mantere vandrar runt i utställningslokalerna och spelar på oboe stämningsfulla klassiker, varierande från klassisk musik till filmmusik. Inspirationskällan är Saastamoinenstiftelsens samlingsutställning Beröring.

Läs mera