Espoo Museum of Modern Art

Evenemang

EMMA Talks: Konst och artificiell intelligens

  • 27.08.2022
  • 13:00 - 14:00
  • 2. våningen
  • Gratis inträde

Välkommen att följa ljudkonstnären Holly Herndon och bildkonstnärerna Sougwen Chung och Jakob Kudsk Steensen diskutera hur den nya teknologin kring artificiell intelligens förändrar hur vi skapar och upplever konst. Diskussionen leds av Helsingfors festspels konstärliga direktör Marko Ahtisaari och den förs på engelska. Frågor kan också ställas på finska.

Holly Herndons performance IP på Helsingfors festspel, uppträdande Holly+ och Philomela-kören: Pannhallen, Kabelfabriken 26.8 och 27.8.

Sougwen Chungs verk Assembly Lines och Jakob Kudsk Steensens verk REANIMERAD visas på utställningen På spaning efter nutiden.

Diskussionen är en del av Helsingfors festspels, EMMAs och Esbo stadsteaters serie evenemang som utforskar relationen mellan konst och artificiell intelligens.

Gratis inträde!

  • Holly Herndon © Boris Camaca
  • Sougwen Chung © Aki Akiwumi
  • Jakob Kudsk Steensen © Paula Virta / EMMA
  • Marko Ahtisaari © Joi Ito

Relaterat

Mera evenemang