Espoo Museum of Modern Art

Evenemang

EMMA Talks | Vid jämlikheten och konsten

  • 22.11.2023
  • 17:30 - 18:30
  • Aitio-utrymmet, 2. våningen
  • Gratis inträde för studerande

Välkommen att lyssna till konstnärerna Maarit Hedmans och Anu Haapanens diskussion om konst och jämlikhet och om ljus och mörker. Hedman och Haapanen delade upplevelsen av att arbeta i en gränsstad i norr, i residens i Torneå arrangerat av Aines konstmuseum och tjänsten Kultur för alla i slutet av 2022. I diskussionen får vi höra erfarenheter av hur en seende konstnär och en konstnär som mist sin syn jämlikt speglade sin eget arbete genom varandra. Hur närde samarbetet konstnärskapet? Hur förädlades dialogen mellan mörker och ljus till konst? Dessutom diskuteras ställningen för konstnärer med funktionsnedsättning i Finland. Hur förverkligas jämlikheten för konstnärer med funktionsnedsättning på bildkonstens fält? Kritikern Sini Mononen som har skrivit om konstens uppdrag i samhället diskuterar med konstnärerna.

Evenemanget skrifttolkas.

Diskussionen arrangeras som samarbete mellan EMMA och projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer, som koordineras av tjänsten Kultur för all. Projektet finansieras av Konestiftelsen.

Mera evenemang