Espoo Museum of Modern Art

Evenemang

Tänk högt på Katarina Reuters utställning

© Paula Virta / EMMA
© Paula Virta / EMMA
  • 04.10.2023 - 28.01.2024
  • 00:00 - 00:00
  • 2. våningen

Väckte konsten förundran eller fick något verk dig att vilja skratta? Konsten talar till var och en av oss på olika sätt. EMMA erbjuder sin publik möjlighet att dela sin egen konstupplevelse och lyssna till andra besökares tankar på Katarina Reuters utställning. På utställningen får du prova på tänka högt-metoden som inspirerar till att skapa tolkningar. Oberoende av om du är en återkommande gäst på konstutställningar eller besöker en för första gången kan den metoden väcka insikter och nya perspektiv i konstens sällskap.

Deltagande till priset av en inträdesbiljett (20/10 €, fritt inträde för personer under 18 år).

Vad är tänka högt-metoden?

Tänka högt är en forskningsmetod där man uttrycker sina tankar högt samtidigt som man sysslar med något specifikt. Metoden har utnyttjats framför allt i kognitionsvetenskaperna och den har använts för att undersöka individuella tankeprocesser i problemlösningsuppgifter. Den som tänker högt är ensam i situationen och riktar inte sitt tal till någon. Målet för metoden är att det inre talet ska verbaliseras så autentiskt som möjligt. I undersökningar har tänka högt-metoden också visat sig vara ett fruktbart sätt att utforska och närma sig konst.

Då det gäller att uppleva konst gör tänka högt-metoden det möjligt att stöda en individuell konstupplevelse. Vid ett verk skapar den som tänker högt alltid en tolkning som liknar hen själv. Då man producerar tal för sig själv finns det inget behov av att tänka ”rätt” eller söka stöd för tolkningen hos någon sakkunnig. På det här sättet kan metoden användas för att luckra upp det ofta expertdrivna konstspråket och göra det mångsidigare, och därmed uppmuntra publiken att närma sig konsten från sina egna utgångspunkter. Tänka högt-konceptet som gör det möjligt att dela sin tolkning har för den här utställningen planerats av den självständiga forskaren Anni Avela, som har tillämpat metoden för forskning kring konstupplevelsen.

Relaterat

Mera evenemang