Espoo Museum of Modern Art

Katarina Reuter, Målningar från ett rum nr 1 2020. © Ari Karttunen / EMMA 2023
Katarina Reuter, Målningar från ett rum nr 1 2020. © Ari Karttunen / EMMA 2023

04.10.2023 - 28.01.2024

Katarina Reuter: Black Crow Blues

Katarina Reuter (f. 1964) fick Finlands konstakademis pris år 2022. På utställningen som öppnar på EMMA på hösten 2023 och som utgör en del av priset ses Reuters detaljerade och skickliga målningar där hennes intresse för naturen och naturvetenskaperna tydligt kan skönjas.

Reuters uttryck är känt för beskrivningarna av naturen, närmiljön och småkrypens världar, utförda med finkänsliga och precisa penseldrag. Målningarna på utställningen lyfter fram tankar kring naturens mångfald och de mikrovärldar den rymmer.

Reuters ofta småskaliga verk är mångbottnade, fantasieggande och flertydiga. De landskap och tillstånd konstnären avbildar bär inom sig både en stillhet och en krypande känsla. Katarina Reuter utexaminerades från bildkonstakademin år 1988. Hon arbetar för tillfället på landsbygden i Raseborg, omgiven av sina naturmotiv.

Konstakademins pris delas ut vartannat år och tilldelas en finsk konstnär som är på toppen av sitt skapande och vars verk väcker också internationellt intresse. Till priset hör utöver utställningen också en konstnärspublikation.

EMMA har varit samarbetspartner för konstpriset ända sedan starten år 2013. De tidigare pristagarna som hållit utställningar på EMMA är Aaron Heino, Tuomas A. Laitinen, Camilla Vuorenmaa och Outi Pieski. Esbo stad ser det som meningsfullt att lyfta fram intressanta och aktuella samtidskonstnärer i Esbo och på EMMA, och stöder konstpriset ekonomiskt.

  • 04.10.2023 - 28.01.2024
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / Rabattgrupper

    0€ / Under 18 år

    0€ / Museikortet