Espoo Museum of Modern Art

Katarina Reuter, Sammansvärjning, 2023, detalj. © Ari Karttunen / EMMA
Katarina Reuter, Sammansvärjning, 2023, detalj. © Ari Karttunen / EMMA

04.10.2023 - 28.01.2024

Katarina Reuter: Black Crow Blues

Katarina Reuter (f. 1964) avbildar naturens, närmiljöns och småkrypens världar med finkänsliga och precisa penseldrag. Konstnären är intresserad av naturvetenskaperna och de landskap och rum hon avbildar har flera skikt och innebörder. De fantasieggande verken bär inom sig både en stillhet och något främmande. Målningarna på utställningen lyfter också fram tankar om naturens mångfald och vår relation till den. Sättet Reuter arbetar på förenar samtidigt hennes produktion med målarkonstens klassiska tradition.

Målningens tid är långsam. Kurateringen har haft som mål att med hjälp av rumsplaneringen, färger och belysning skapa ro för att fördjupa sig i detaljerna i verken.

Utställningen utgör en del av Finlands konstakademis pris som konstnären tilldelades år 2022. EMMA har producerat utställningen i samarbete med Finlands konstakademi och Esbo stad.

Som en del av utställningen kan besökarna prova på metoden tänka högt som gör det möjligt att dela konstupplevelserna med andra museibesökare.

Konstnärintervju

 

Välj språk för undertexten genom att trycka på cc i videons nedre kant.