Espoo Museum of Modern Art

Konstpaketet

Konstpaketet är EMMAs undervisningspaket som används till att levandegöra konstens historia för alla konstintresserade.

Konstpaketets virtuella version innehåller åtta tredimensionella konstföremål från olika epoker och områden. Rulla för att se verket från olika håll, zooma för att utforska ytan. Pröva! Du kan också se en animation av hur en skulptur blir till: klicka på verket Frostfågel.

Anonym: Kusura-idol, ca 3000 fvt

På bronsåldern gjordes sådana här Kusura-idoler av många olika material. Namnet kommer från byn Kusura där många miniatyrskulpturer har hittats. Byn ligger i sydvästra Anatolien i nuvarande Turkiet. Forskarna är inte säkra på vilken betydelse Kusura-idolen hade eller vilket syfte den tjänade. Man förmodar att den har koppling till moderskap och fruktbarhet. Se Kusura-idolen i 3D-format..

Hästhuvud, skulptur 1271–1368

Konstnärerna inspireras ofta av konst från tidigare århundraden och årtusenden. Den här fornkinesiska skulpturen är från en tid då de mongoliska krigshärarna hade besegrat de tidigare dynastierna. Trots att den nya makten benämndes Yan, ”ny början”, var den gamla kinesiska konsten fortfarande mycket uppskattad. Hästhuvudets original är från Han-dynastins tid (206 fvt–200 evt). Se Hästhuvudet i 3D-format.

Jacob Axel Gillberg, Porträtt av en ung kvinna, 1811

Porträtt har genom historien varit viktiga. De har beställts och beställs än idag av konstnärer. Jacob Axel Gillberg var en svensk miniatyrmålare som tjänade sitt levebröd på att måla porträtt av det här slaget. Han studerade utomlands och reste sedan runt i Europa och målade porträtt.

På baksidan av medaljongen finns en hårtest av den avporträtterade kvinnan. Varför tror du hårtesten har fästs på medaljongen?

Även idag är bilder av människor viktiga för oss. Många av oss går omkring med massor av självporträtt och porträtt av andra i fickan.

Se porträttet i 3D-format.

Jacob Axel Gillberg, Porträtt av en officer, 1809 eller 1811

Miniatyrporträtten blev vanliga i Europa redan på 1600- och 1700-talen. De förblev populära ända fram till fotograferingens genombrott. Till skillnad från fotograferade personer skulle den som målades sitta modell flera gånger, många timmar åt gången. Hur skulle det kännas att sitta modell för en porträttmålare? Se porträttet i 3D-format.

Petri Ala-Maunus, ur serien Molniga dagar, 1998

Oljemålningens form är intressant. Vi är vana att för det mesta betrakta en målning från en enda riktning, men det här molniga landskapet fortsätter över kanten, på sidan om. Hur förändrar den tredimensionella formen landskapet? Berättar oljemålningens baksida någonting om hur den blev till? se konstverket i 3D.

Pekka Jylhä, Darrande och respektfullt, 2005

Detta konstverk ur Saastamoinenstiftelsens samling har hört till favoriterna bland EMMAs gäster. För närvarande genomgår det konservering och får vila efter att ha varit framsatt i flera år.

Den vita skogsharen lyfter darrande mjölkfatet mot betraktaren. Mjölken på fatet och motorn inuti verket gör att det behöver mycket underhåll och rengöring. Det är EMMAs konservatorer som svarar för det.

Se konstverket i 3D-format.

Henrietta Lehtonen, Blåvit porslinsko

Det här verket i litet format föreställer ett välbekant husdjur, en ko. Skulpturen är en liten kanna som ställvis är blåmålad. Hurdana porslinskärl använder du själv till vardags?

Se konstverket i 3D-format.

Pirkko Nukari, Frostfågel, 2006

Hur tillverkas skulpturer? Processen kan variera beroende på materialvalet och skulpturens storlek. Pirkko Nukari har börjat med en järntrådsstomme. Efter många faser är slutresultatet en frostfågel. Se hur skulpturen tillverkades.