Espoo Museum of Modern Art

Hannaleena Heiskas och Minna Tervamäkis nya utställning Metamorphosis på EMMA bjuder in museibesökaren i en värld där målarkonsten, filmberättandet och dansen möts

Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki © Ari Karttunen / EMMA
Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki © Ari Karttunen / EMMA

Metamorphosis är bildkonstnären Hannaleena Heiskas och dansaren och koreografen Minna Tervamäkis nya utställningshelhet som består av en kortfilm, en installation och performancer. En utgångspunkt för helheten har varit WeeGees modernistiska arkitektur samt samarbetet mellan Heiska och Tervamäki. Samarbetet som kombinerar olika konstformer fick sin början med förställningen Spår som producerades på EMMA år 2016. På den aktuella utställningen Metamorphosis får konstnärernas gemensamma arbete nya dimensioner.

Utställningens namn Metamorphosis hänvisar till den formförändring som sker både i museilokalen och i det tvärkonstnärliga, smidiga samarbetet mellan konstnärerna. Det tar nu för första gången formen av en utställning och en kortfilm. Under performancerna som arrangeras i april, maj och augusti omformar konstnärerna EMMAs utställningslokal med dansens och bildkonstens medel, där dansen och koreografin smälter samman med målningen och målningen i sin tur med rörelsespråket.

Då föreställningarna inte pågår visas kortfilmen Metamorphosis i utställningssalen. Konstnärerna har filmat den på 16 mm svartvit film i EMMAs tomma utställningslokaler och använt stop motion-teknik som är bekant från den experimentella animationskonsten. Verket skapar kopplingar såväl till bildkonstens och performancens historia som till klassisk balett och samtidskonstens tradition. Utställningssalen förändras kontinuerligt; ibland kan man sen den föregående performansens rumsliga målning och belysning, eller konstnärerna i färd med att måla rummet rent inför nästa föreställning.

Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis. Film still.

Konstnärerna inspireras av att tolka rörelse, målning och dans i förhållande till EMMAs lokaler och husets arkitektur. De vill uppmuntra åskådaren att hänge sig åt den visuella upplevelsen och låta sig ledas av det icke-verbala narrativet; rörelserna som ses i performancerna och i kortfilmen, målningen och dess olika kompositioner bildar ett slags tillfällig målning som rör sig i rummet.

”För oss är Metamorphosis en inspirerande upplevelse i många skikt. Vårt tvärkonstnärliga samarbete rör sig fritt i måleriets, dansens, performancens, filmens, ljudens och installationens världar. Bådas relation till sitt eget medium förändras och får nya perspektiv då den andra ser det utifrån, med nya ögon”, beskriver Heiska och Tervamäki. 

  • Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis del I © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum

  • Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis del I © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum

  • Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis del II © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum

  • Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis video © Mari Waegelein

Hannaleena Heiska är en bildkonstnär som arbetar med målarkonst, teckning, videokonst, installationer och performancekonst. Minna Tervamäki är en dansare och koreograf som har gjort en strålande karriär som stjärndansare på Finlands Nationalbalett. Konstnärernas samarbete och vänskap fick sin början med förställningen Spår som producerades på EMMA år 2016 och som sedan dess har visats på många platser. Att konstnärerna återvänder till EMMA kan ses som en naturlig fortsättning på deras konstnärliga samarbete som bryter gränserna mellan konstformer och skapar något helt nytt på både målarkonstens och den performativa konstens fält.

Metamorphosis visas i Arena, ett utrymme i EMMA för ny och experimentell konst. Antalet platser på de 10 föreställningar som arrangeras under utställningens gång är begränsat och biljetterna ska bokas på förhand på museets webbsida. Föreställningarna ingår i museibiljettens pris. I EMMAs utställningsprogram för 2023 ses nya tvärkonstnärliga öppningar och dialog mellan olika konstformer och vetenskapsområden.

Performancer

Läs mera