Espoo Museum of Modern Art

I IC-98:s nya monumentala verk är hamprepet en metafor för samhället

IC-98: Teesejä yhteiskuntaruumiista (Sidos), 2020. Yksityiskohta. © Ari Karttunen / EMMA
IC-98: Teesejä yhteiskuntaruumiista (Sidos), 2020. Yksityiskohta. © Ari Karttunen / EMMA

Teser om samhällskroppen (Bindning) utgör fortsättningen på en serie verk som IC-98 har arbetat med i 16 år. I videoanimationen dras paralleller mellan hamprepets olika skepnader och hur samhället byggs upp. Verket har beställts av Saastamoinen stiftelsen och premiärvisas 4.8–27.9.2020 på utställningen Beröring, som presenterar stiftelsens konstsamling.

IC-98:s videoverk visar hamprepet i dess olika tillkomstskeden, från åkern till rep. Repet är en metafor för samhället, vars olika komponenter är oskiljaktigt kopplade till varandra och bildar en helhet. Tusentals nästan osynligt tunna hampfibrer bildar ett tjockt rep. Samtidigt lyfter verket fram hampan som ett mångsidigt och hållbart naturmaterial som kan fungera som alternativt till den ohållbara fossila ekonomins system.

”Det går inte att separera oss från varandra, och inte heller från den värld som vårt samhälle bygger på. Det är svårt att föreställa sig att vi skulle kunna återgå till en annorlunda materiell grund. Men om det inte finns några alternativ så måste vi börja tänka på världen på ett annat sätt. Om vi vill hitta en ny relation till vår miljö måste vi återvända till frågan om begynnelser och förstå materiens tillkomst”, funderar konstnärerna Visa Suonpää och Patrik Söderlund.

 

I sina verk behandlar IC-98, det vill säga Patrik Söderlund (f. 1974) och Visa Suonpää (f. 1968), ofta relationen mellan samhällen och naturliga system. Duon som har varit verksam i mer än 20 år inledde sitt konstnärliga arbete med konstnärsböcker och interventioner i det offentliga rummet, och har under det senaste decenniet blivit känd för sina verk i rörliga bilder, baserade på blyertsteckningar.

Teser om samhällskroppen (Bindning) består av en digitalt genomförd, nästan 18 meter bred animation, och en ljudvärld som komponerats för den. Liksom i många tidigare verk av konstnärsduon skapar Max Savikangas elektroniskt modifierade stråkkomposition en betydelsebärande plattform för verkets visuella rörelser. Verket är en del av verkserien Teser om samhällskroppen, som behandlar de materiella villkoren för att samhällen ska uppstå. IC-98 har redan arbetat med serien i 16 år. Tidigare verk i serien har visats bland annat på Åbo konstmuseum (2018) och Björneborgs konstmuseum (2007). Ett av verken i serien, Teser om samhällskroppen (Samhälle), 2010, har sedan 2015 visats på utställningen Beröring.

Beröring är en permanent samlingsutställning på EMMA, som visar verk ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling. Utställningens tema är mänsklighet, och de visade verken utforskar individens upplevelsevärld, moral, identitet och relationer till andra, miljön och tiden.

Läs mera