Espoo Museum of Modern Art

In Aporie – första monografi på Alicja Kwades konst finns på EMMA Shop

© Ella Tommila / EMMA
© Ella Tommila / EMMA

In Aporie är den första monografin på Alicja Kwade som täcker ett brett urval av hennes fascinerande konstverk. Kwade har aldrig varit rädd att begrunda komplicerade vetenskapliga och matematiska frågor i hennes föremål, skulpturer och installationer, såsom sannolikhetsberäkning, astronomiska maskhål, det oändliga universumet och parallella realiteter.

Publikationen täcker ett brett spektrum av hennes konstverk. Förutom imponerande bilder presenterar monografen artiklar av experter på hennes arbete, bland annat direktör för Copenhagen Contemporary Marie Nipper, EMMAs intendent Arja Miller och geologiprofessor på Köpenhamns universitet Minik Rosing. In Aporie har publicerats av Hatje Cantz i samarbete med Roulette Russe.

Läs mera om publikationen och hämta din från EMMA Shop.

Alicja Kwade’s exhibition Trans-For-Men is on view at EMMA until April 28th 2019. The highlight is a a commission for the Saastamoinen Foundation’s art collection by Kwade, the majestic Trans-For–Men (Fibonacci), 2018. The work reflects on interactions between people and nature, as well as investigating our relationship with nature from a broader, philosophical perspective. Read more about the exhibition Trans-For-Men.

Alicja Kwades utställning Trans-For-Men visas på EMMA fram till 28 april 2019. H

Utställningen bygger sig kring Alicja Kwades beställningsverk till Saastamoinenstiftelsens samling, den majestätiska Trans-For-Men (Fibonacci). Via verket dryftar Kwade växelverkan mellan människan och naturen, men också naturrelationen i en vidare, filosofisk bemärkelse.

Läs mer om utställningen Trans-For-Men.

Läs mera