Espoo Museum of Modern Art

Initiativ till utställning över nytt nordiskt mode

Leevi Ikäheimo. Backstage under ALPHA, 2022. © Tine Bek
Leevi Ikäheimo. Backstage under ALPHA, 2022. © Tine Bek

ALPHA har som den första i sitt slag startat en samarbetsplattform tillsammans med fyra museer i Norden för att hylla nya förmågor inom modet. EMMA kommer att stå värd för en utställning 2025.

Röhsska museet för design och konsthantverk i Göteborg (Sverige), Nationalmuseet i Oslo (Norge), EMMA – Esbo moderna konstmuseum (Finland) och Copenhagen Contemporary (Danmark) delar alla ett intresse och en passion för nutidsmode inom design-, konst- och konsthantverkskontexten. Varje år under en tidsperiod på fyra år kommer ett museum att stå värd för en utställning som kommer att sammanfalla med fysiska och digitala program och evenemang som ALPHA och museerna skapar i samarbete.  

”Som nordisk organisation för framväxande modedesignare har jag länge velat att den skulle samarbeta med museer runt om i Norden för ett långtidsprojekt i syfte att skapa en delad utställningsplattform för att visa upp nya förmågor inom modet. Tillsammans med dessa prominenta museer kan vi nu dela arbetet som görs av skickliga designare i regionen med en bredare publik och på samma gång skapa en större medvetenhet om modets kulturella värde”, säger Ane Lynge-Jorlén, direktör för ALPHA.

Mikaela Mårtensson. Backstage under ALPHA, 2022. © Tine Bek

Samarbetet kommer att börja i maj 2023 med en utställning på Röhsska museet i Göteborg som har sitt fokus på framväxande nordiska modedesigners användning av stickat och av tryck: ”Samarbetet med ALPHA och de andra museerna syftar till att stärka positionerandet av det nordiska modet genom dess kulturella och konstnärliga kapital. Initiativet indikerar ett åtagande mellan våra institutioner för att skapa plattformar för dialog och samarbetsskapande för att hylla det nordiska modet i en föränderlig värld,” säger Nina Due, chef för Röhsska museet.  

2024 kommer Nationalmuseet i Oslo att stå värd för en utställning. ”Dagens nordiska modescen är ett rikt kulturfält som förtjänar mera uppmärksamhet från museisektorns sida. Det är med stor glädje Nationalmuseet i Oslo tar del i detta samarbetsprojekt och i att förstärka den kritiska diskursen kring fenomenet mode i Norden”, säger Hanne Eide, kurator för nutidsmode vid Nationalmuseet för konst, arkitektur och design i Oslo. 

Elina Äärelä, Silent Voice, 2021. © James Cochrane

EMMA – Esbo moderna konstmuseum i Finland kommer att följa efter med en utställning 2025. ”För oss blir det intressant att samarbeta med våra nordiska kolleger och erbjuda en plattform för unga modedesignare, som i sitt arbete ofta speglar fenomen i vår tid. Att experimentera och söka efter nya sätt att ställa ut är karakteristiskt för EMMA eftersom vi ofta visar fram verk som kan placeras i skärningspunkten mellan konst och design”, säger Pilvi Kalhama, direktör på EMMA – Esbo moderna konstmuseum.  

Copenhagen Contemporary avslutar samarbetsprojektet med en utställning år 2026. ”Copenhagen Contemporary är entusiastiskt över detta banbrytande nordiska samarbete som gäller framväxande modedesign. Som Danmarks största institution för nutida konst och kultur ägnar CC vårt program åt nutidskonst och framväxande kreativitet på den punkt där de kreativa fälten överlappar varandra, och vi ser modedesignen som ett viktigt och rigoröst uttryck för den nutida estetiken”, säger Marie Laurberg, direktör för Copenhagen Contemporary.  

Robin Söderholm. Backstage under ALPHA, 2021. © Tine Bek

Läs mera