Espoo Museum of Modern Art

Stadsdirektör Jukka Mäkeläs konstval

Jukka Mäkelä © Ari Karttunen / EMMA
Jukka Mäkelä © Ari Karttunen / EMMA

Konstverk ur EMMA-samlingen har under våren hängts upp i Esbos daghem, skolor och stadens ämbetsverk. En av platserna är Esbo stads koncernförvaltnings lokaler och stadsdirektör Jukka Mäkeläs arbetsrum. Mäkelä ville på sin vägg ha konst från Esbo, som beskriver livet i Esbo. Önskemålen förkroppsligades i bildkonstnären Birger Carlstedts (1907–1975) målning Andamento.

Under coronapandemin har Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä liksom många andra suttit kopplad till sin dator genom kamerans förmedling. ”Tavlan hämtar genast in ett annorlunda element i mitt arbetsrum. Carlstedts verk bidrar med mänsklighet i min vardag”, säger Mäkelä och visar distansarbetsstudion som konstruerats i rummet. Som bakgrund till studion fungerar en färggrann karta över Esbos naturområden, olika lokala centra och deras identitet, som Birger Carlstedts målning utgör en abstrakt förlängning på.

Verkets namn, Andamento, är på ett för Carlstedt typiskt sätt lånat från musikteorin. Termen betyder utveckling eller förlopp och används också inom konsten, för att beskriva processen med att lägga ut bitar av mosaik i sammanflytande former. Verkets helt abstrakta formspråk erbjuder åskådaren möjlighet till fri association. Verket på kontorsrummets vägg skiftar i grönt, och det påminner Mäkelä om naturområdena i Esbo och hans barndoms Hagalund.

”Kartan som är baserad på berättelsen om Esbo har jag tittat på så länge att min kreativitet kopplad till den börjar vara förbrukad”, skämtar Mäkelä och fortsätter: ”I Carlstedts verk finns samma element som på kartan över Esbo. Då man frågar esboborna vad som är viktigast att utveckla i Esbo brukar de svara den närliggande naturen i det egna bostadsområdet.” Liksom i Carlstedts verk arrangeras natur och bostadsområdena också på kartan över Esbo i en välfungerande helhet.

Utöver verket i stadsdirektörens rum finns det i koncernförvaltningens lokaler mer än trettio verk från EMMA. I utplaceringen har man prioriterat de anställdas gemensamma utrymmen. Mäkelä berättar att han brukar sträcka på benen i kontorets korridorer. ”Jag upplever att jag är privilegierad då jag kan ta en sådan konstpromenad. Det är som att gå längs EMMAs korridorer i WeeGee,” konstaterar Mäkelä. ”Den abstrakta konsten ser lite annorlunda ut varje dag. De färggranna verken hämtar också in en stark själfullhet på väggarna i våra kontorslokaler.”

Andamento som är målad 1955 representerar en konkretistisk stil som är karakteristisk för Carlstedt och där geometriska motiv bildar en komposition. Det abstrakta konstverkets koppling till Esbo öppnar sig genom verkets historia. Birger Carlstedt föddes i Helsingfors och var internationellt inriktad, men hade också en stark koppling till Esbo – han bodde och arbetade i många år i släktens Villa på Notudden i Mattby, och byggde en ateljé på villans gård.

Andamento råkar också vara ett bra exempel på den offentliga konstens historia i Esbo. Verket köptes år 1971 på Esbo bildkonstnärers försäljningsutställning, för att hängas på det nybyggda stadshusets vägg, alldeles intill den plats där det nu är placerat. Senare lånades det för flera år ut till skolan Matinkylän koulu, och efter att det hade returnerats därifrån till EMMA hann det vänta i museets konstlager i mer än ett decennium, innan det placerades ut på en ny plats.

Verket som hänger i Mäkeläs rum är ett av cirka tusen verk som placerats ut i Esbo stads offentliga rum. Läs mera om EMMAs långtidslån och följ hur det gick till då Andamento lämnade konstlagret och hamnade på stadsdirektörens vägg.

Läs mera