Espoo Museum of Modern Art

Katarina Reuters målningar bjuder in oss att fördjupa oss i naturens fascinerande världar

Katarina Reuter, Sammansvärjning, 2023 © Ari Karttunen / EMMA
Katarina Reuter, Sammansvärjning, 2023 © Ari Karttunen / EMMA

Black Crow Blues utställning presenterar konstnären Katarina Reuters målningar som byggs upp med finkänsliga och precis penseldrag. Målningarna som avbildar naturen, näromgivningen och mikroorganismernas världar bär inom sig både en rofylldhet och något okänt. Utställningen är en del av Finlands konstakademis pris som Reuter tilldelades år 2022, och den visas på EMMA 4.10.2023–28.1.2024.

Katarina Reuters (f. 1964) mångbottnade och fantasieggande målningar uttrycker tydligt hennes djupa intresse för naturvetenskaperna och för att i detalj utforska de motiv hon arbetar med. Verken lyfter fram tankar kring naturens mångfald och vår relation till naturen. Samtidigt för de landskap, rum och djur Reuter avbildar tankarna åt andra håll, mot en fantasiartad verklighet som döljer sig bakom vardagen. 

Katarina Reuter, Tillbakablick (Hyllning till Lauri Anttila), 2023 © Ari Karttunen / EMMA

Black Crow Blues presenterar cirka tjugo målningar ur Reuters produktion, och en stor del av dem har utförts uttryckligen för prisutställningen. Helheten som har hängts i EMMAs rymliga utställningssal erbjuder publiken möjligheten stanna upp för att ingående granska konstnärens skickligt utförda och detaljfyllda verk.  

“Den av EMMA kuraterade intima och intensiva prisutställningen är en hedersbetygelse till måleriets långsamma tidsuppfattningförklarar EMMAs museichef Pilvi Kalhama. I vår hektiska samtid är det särskilt viktigt att Finlands konstakademis bildkonstpris ges till en konstnär vars verk föder en längtan efter stillhet och begrundan. 

Katarina Reuter, Black Crow Blues © Ari Karttunen / EMMA

Konstakademins pris som hör till de största konstpriserna i Finland tilldelas en finsk konstnär som är på toppen av sitt skapande. Priset omfattar ett penningpris som stöds av Esbo stad samt en utställning på EMMA och en konstnärsbok sommuseet ger ut. De tidigare pristagarna och konstnärerna som hållit prisutställningar är Aaron Heino, Tuomas A. Laitinen, Camilla VuorenmaaochOuti Pieski EMMA har producerat utställningen i samarbete med Finlands konstakademi och Esbo stad. 

Katarina Reuter, Dagsverke, 2021 © Ari Karttunen / EMMA

Läs mera