Espoo Museum of Modern Art

Konkretismens experiment som öppnar på EMMA erbjuder rumsliga upplevelser samt geometriska formers och färgers kraft

Konkretismens experiment © Ari Karttunen / EMMA
Konkretismens experiment © Ari Karttunen / EMMA

Konkretismens experiment inleder EMMAs utställningsvår genom att lyfta fram den konkreta konstens mångsidighet och upplevelsefylldhet. Utställningen granskar konkretismens breda mångfald i en dialog mellan olika uttrycksformer, materiell variation och lekfullhet. Helheten har kurerats ur EMMAs samlingar och den omfattar verk av mer än 50 konstnärer, från 1950-talet till idag, inklusive nya beställningsverk. Samtidigt är utställningen en hyllning till den finska konkretismens pionjär Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström (1924–2014), hans 100-årsjubileum till ära. 

Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström var en pionjär inom den konkreta konsten i Finland. Från och med 1950-talet skapade han ett eget formspråk som byggde på strukturalitet och geometri. Nubben fascinerades av färgernas, linjernas och ytornas oändliga variationer, och han förblev trogen sitt karakteristiska formspråk genom hela karriären. EMMAs utställning Konkretismens experiment är en tribut konstnärens 100-årsjubileum till ära och presenterar den konkreta konstens kontinuum och dess former idag, med betoning på dagens konstnärers produktion. Utställningen erbjuder också en tidskapsel som genom Nubbens och hans samtidas produktion tar besökaren till konkretismens urkällor.

I centrum för utställningen står den konkreta konstens upplevelsefylldhet och experimentlusta. Ett mål för kurateringen har varit att lyfta fram den skickliga användningen av material, strukturer och färger som konstnärerna kopplade till stilriktningen uppvisar, samt konkretismens olika uttrycksformer. Många av verken som valts till utställningen är rumsliga och aktiverar betraktarens olika sinnen. I EMMAs utställningslokaler ställer sig verken i en speciell dialog med den industriella och geometribaserade arkitekturen i museihuset som ritats av Aarno Ruusuvuori.  

Konkretismens experiment © Ari Karttunen / EMMA

Konkretismens experiment lyfter fram hur viktiga museets samlingar är. Helheten som omfattar nästan 90 verk av mer än femtio konstnärer har huvudsakligen valts ur museets EMMA-samling. Nya verk har också köpts in och beställts för utställningen. L-G Nordströms stiftelse har stött utställningen på ett unikt sätt för att hedra Nubbens 100-årsjubileum. Stiftelsen har donerat verk beställda av bildkonstnären Elina Autio till EMMAs samling och för att ingå i utställningen. Verk har också beställts av konstnärerna Maija Närhinen och Elina Juopperi. Konstnärerna bakom verken förenas särskilt av deras intresse för ett rumsligt uttryckssätt och för verk som är omformbara och processartade. 

“Konkretismens arv lever och förnyas ständigt i samtidskonstnärernas konst. Genom att dra paralleller mellan omtolkningar av modernismen och konst från konstriktningens tidigaste period kan vi granska den konkreta konstens variationer från det moderna formspråket till upplevelsen av samtidskonstens interaktiva, rumsliga och kroppsliga konst berättar EMMAs samlingsansvariga intendent och utställningens kurator Henna Paunu. “Våra många och växande samlingar är för EMMA en viktig resurs som gör det möjligt för oss att presentera en så här omfattande helhet av konst kopplad till konkretismen.”  

Konkretismens experiment © Ari Karttunen / EMMA

Konkretismens experiment visas på EMMA 6.3.2024–2.3.2025. På utställningen visas verk av konstnärerna: Timo Aalto, Martti Aiha, Siim-Tanel Annus, Elina Autio, Stig Baumgartner, Inka Bell, Juhana Blomstedt, Bård Breivik, Birger Carlstedt, Kari Cavén, Lars Christensen, Jacob Dahlgren, Sonia Delaunay, Ann Edholm, Carolus Enckell, Beryl Furman, Kristjan Gudmundsson, Jorma Hautala, Erkki Hervo, Mikko Jalavisto, Elina Juopperi, Kaisu Koivisto, Ola Kolehmainen, Matti Koskela, Matti Kujasalo, Muriel Kuoppala, Antti Kytömäki, Leonhard Lapin, Maija Lavonen, Ernst Mether-Borgström, Eila Minkkinen, Sarah Morris, Kasper Muttonen, Maija Närhinen, Pekka Nevalainen, Jussi Niva, Lars-Gunnar Nordström, Paul Osipow, Kyösti Pärkinen, Ritva Puotila, Mari Rantanen, Silja Rantanen, Louis Reith, Ragna Róbertsdóttir, Pekka Ryynänen, Piila Saksela, Pekka Sassi, Hannu Siren, Sandra Sirp, Airi Snellman-Hänninen, Antti Ukkonen, Raimo Utriainen och Irma Weckman.

Konkretismens experiment är en del av jubileumsåret Nubben 100. Program arrangeras av Amos Rex, Konstmuseet Ateneum, EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Galleri 68, Hanaholmens svensk-finska kulturcentrum, Helsingfors Konsthall, Pro Artibus-stiftelsen / Galleri Elverket, Konstcentret Salmela och Tusby konstmuseum. 

Läs mera