Espoo Museum of Modern Art

Konsthelheten som kuraterats av EMMA har nu hängts upp i Esbos nya familjecenter i Ängskulla

Familjecentret i Ängskulla: Per Stenius, Gränd, 1973. Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Paula Virta / EMMA
Familjecentret i Ängskulla: Per Stenius, Gränd, 1973. Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Paula Virta / EMMA

Familjecentret i Ängskulla är redan det andra servicehuset som öppnat i Esbo för att samla tjänster för barn, unga och familjer under ett och samma tak. Byggnaden i Ängsporten har ritats av arkitekt Aarne Ervi (1910–1977) år 1971 och rymmer nu lokaler som helt och hållet har renoverats för familjecentrets behov, samt en konsthelhet från EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Esbo stad har beställt konstverken av EMMA för att skapa glädje och trivsel för de klienter som besöker familjecentret och för experterna som arbetar där.

Varje familjecenter i Esbo har sina egna karakteristiska drag. Aarne Ervi ritade ursprungligen byggnaden som familjecentret i Ängskulla ligger i för att fungera som kontorslokaler, och byggnaden har nu genom den renovering som nyligen blev klar fått ett nytt liv som familjecenter. I placeringen av konsten har man beaktat lokalernas olika funktion och arkitekturen. Hängningen har planerats för att öka trivseln i lokalerna och skapa gott humör. Konsten kan hos betraktaren väcka starka känslor, föreställningar eller minnen. För helheten har kuratorerna valt ut verk där starka färger, former och naturens teman framhävs i motiven.

Tuomas Mäntynen, Bellflowers, 1997. The Saastamoinen Foundation Art Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art. © Paula Virta / EMMA

Experterna i EMMAs samlingsteam Lotta Hannuksela och Emma Lilja har kuraterat konsthängningen i det nya familjecentret i samarbete med centrets anställda. Museet har sedan förr mycket erfarenhet av projekt där konst har placerats i det offentliga rummet, bland annat i sjukhus, daghem och servicehus. EMMA svarade också för konsthelheten i det första familjecentret som öppnade i Esbo centrum på sommaren 2022. Hängningen i Ängskulla är därmed en fortsättning på familjecentrens konstprojekt.

Tuomas Mäntynen, Ängsklockor, 1997. Saastamoinen stiftelsens konstsamling / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Paula Virta / EMMA

Verken har kuraterats ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling, och är utförda av finska konstnärer under olika tidsperioder, från 1970-talet till idag. Konstnärerna är Sami Havia, Kristian Krokfors, Tuomas Mäntynen, Sara Orava, Pekka Ryynänen, Per Stenius, Sinikka Tuominen, Anna Tuori och Hannu Väisänen. Helheten kompletteras möjligen med nya verk under kommande år.

Pekka Ryynänen, Rumba, 1997. The Saastamoinen Foundation Art Collection / EMMA – Espoo Museum of Modern Art. © Paula Virta / EMMA

Läs mera