Espoo Museum of Modern Art

Konstnären Yamahamay och eleverna i Distby skola har tillsammans skapat ett nytt konstverk till en gångtunnel under Västerleden

Yamahamay, Dröm om tonårsgalaxer, 2024. EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA
Yamahamay, Dröm om tonårsgalaxer, 2024. EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA

I gångtunneln under Västerleden mellan Kvisbacka och Tunnparken kan man nu träffa på sagolika varelser och deras världar. Yamahamays Dröm om tonårsgalaxer är det tredje konstverket som EMMA – Esbo moderna konstmuseum har låtit utföra som en del av projektet Mattby konsttunnlar. Projektet som genomförs i samarbete mellan EMMA, Mattbysällskapet, Esbo stads stadsmiljösektor och resultatenhet för kultur lyfter fram hur viktig offentlig konst är för trivsamheten i det urbana rummet.

Konsttunnlarna har fått sin början från Mattbysällskapets initiativ för att med hjälp av konsten göra områdets mörka gångtunnlar trivsammare och skapa en känsla av trygghet. I valet av konstnärer och verk för tunnlarna som EMMA kuraterar beaktas områdets särdrag, och konstnärer som arbetar med olika material betonas. I den långa gångtunneln under Västerleden ville man skapa ett verk där eleverna i den lokala skolan kunde delta i planeringen av verket. Som konstnär valdes Yamahamay som är känd för sina gatukonstverk och som har erfarenhet av flera verk som bygger på deltagande, särskilt med unga.

De klistermärkesliknande figurerna som är på äventyr i världarna i verket Dröm om tonårsgalaxer har designats av eleverna i grupperna för valfri bildkonst på nionde klassen i Distby skola, i verkstäder ledda av Yamahamay och skolans bildkonstlärare Senja Valo år 2023.

Yamahamay, Dröm om tonårsgalaxer, 2024. EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA

“Klistermärken är en av de uttrycksformer som är typiska för gatukonstnärer och de är ett sätt att kommunicera. Konstnärer har redan i årtionden använt dem för att sprida sin egen tankevärld. I verkstäderna för de unga utnyttjade vi bland annat estetiken från klistermärken och från spelvärldar. Eleverna fick designa egna figurer och världar för dem, där de också skulle inkludera något av dem själva”, beskriver Yamahamay. ”Eleverna var mycket skickliga och kreativa! De figurer som nu ses i verket är mina fria tolkningar av de figurer som föddes i verkstäderna.”

“Att arbeta med en konstnär var en mycket speciell upplevelse för eleverna. Som lärare kunde jag se hur de fick en uppfattning av hur ett alldeles riktigt konstprojekt byggs upp. Att jobba tillsammans stärkte också gruppens samarbetsfärdigheter och beredskap att ta ansvar för att projektet lyckas”, beskriver Senja Valo.

Yamahamay, 2024 © Ari Karttunen / EMMA

Yamahamay är känd för sina färggranna och lekfulla gatukonstverk. Hennes bildvärld hämtar inspiration bland annat i den egna barndomens spel- och seriefigurer, synestetiska upplevelser och mystik. Utgångspunkten för verket Dröm om tonårsgalaxer var de figurer som eleverna som deltog i projektet skapade, och deras färgvärld. Yamahamay har de senaste två veckorna målat en väggmålning med spray- och penselfärger som skildrar galaxmolnen och virvlarna i figurernas universum. På målningens yta rör sig lekfulla figurer på äventyr. De har sin upprinnelse i elevernas idéer och figurerna har skrivits ut på aluminiumkompositskiva.

Bakom projektet Mattby Konsttunnlar verkar projektet Mattby – från förort till metrocentrum, vars syfte är att stärka invånarnas välbefinnande och områdets livskraft. Totalt tre konsttunnlar har färdigställts hittills, Viljamsstigens gångtunnel med Kati Immonens Minnesmärke som bygger på ett akvarellverk, Notuddens gångtunnel med Laura Pehkonens Domino som består av keramikbitar, och som nyaste tillskott Yamahamays väggmålning i flera material Dröm om tonårsgalaxer i gångtunneln intill Tunnparken. Följande konsttunnel torde bli klar år 2025.

Två gångtunnlar i Mattby har fått nya offentliga konstverk

Två gångtunnlar i Mattby i Esbo har fått nya offentliga konstverk. Verken av Kati Immonen och Laura Pehkonen är en del av ett projekt som går under namnet Mattby konsttunnlar.

Läs mera

Läs mera