Espoo Museum of Modern Art

Kristina Riska, Alma Jantunen, Gunnel Nyman, Nanny Still, Birger Kaipiainen och Michael Schilkin. Collection Kakkonen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA
Kristina Riska, Alma Jantunen, Gunnel Nyman, Nanny Still, Birger Kaipiainen och Michael Schilkin. Collection Kakkonen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum. © Ari Karttunen / EMMA

Alltid utställda

Collection Kakkonen

Kommerserådet Kyösti Kakkonens samling på mer än 10 000 design- och konstföremål, som han samlat i tiotals år, har ett exceptionellt värde som kulturarv. Samlingen omfattar betydande finska och internationella verk, de tidigaste från slutet av 1800-talet och de nyaste från våra dagar. År 2020 ingick Kyösti Kakkonen, EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Esbo stad ett samarbetsavtal. Som en följd av det öppnade ett nytt utställningsutrymme på Utställningscentret WeeGee i november 2022 där Collection Kakkonen kommer att visas under lång tid. De cirka 1300 verk som deponerats på EMMA fokuserar på kärnan i samlingen: finsk keramik och finskt glas.   

En presentation av konstnärerna och sju temahelheter berättar om den finska formgivningen ur olika perspektiv. Både konstföremål och begränsade serier visas på utställningen. Här kan man stifta bekantskap med konstindustrins pärlor, formgivningens klassiker och unika verk samt konstverk som tänjer på formgivningens gränser.

Glas och keramik föds ur naturliga material. Väl skötta håller de för evigt. De olika teknikernas magi, kunskaper och färdigheter har förmedlats från en generation till nästa. De visionära konstnärerna i samlingen har tagit intryck och inspirerats genom att följa de internationella strömningarna och samtidigt satt sig in i lokala traditioner. Slutresultatet är unikt.

Utställningen har genomförts som ett samarbete mellan Kyösti Kakkonen, EMMA och Esbo stad och kuraterats av EMMAs amanuens Aura Vilkuna.

På utställningen visas verk av följande konstnärer Alvar Aalto, Jasmin Anoschkin, Arttu Brummer, Rut Bryk, Alfred William Finch, Kaj Franck, Liisa Hallamaa, Annikki Hovisaari, Friedl Holzer-Kjellberg, Alma Jantunen, Birger Kaipiainen, Joonas Laakso, Tyra Lundgren, Aino Marsio-Aalto, Francesca Mascitti Lindh, Toini Muona, Gunnel Nyman, Aimo Okkolin, Johannes Rantasalo, Heini Riitahuhta, Kristina Riska, Yrjö Rosola, Kyllikki Salmenhaara, Antti Salmenlinna, Markku Salo, Timo Sarpaneva, Michael Schilkin, Aune Siimes, Kim Simonsson, Nanny Still, Gerda Thesleff, Raija Tuumi, Oiva Toikka, Kati Tuominen-Niittylä, Helena Tynell och Tapio Wirkkala.

Läs mer om utställningen i mobilguiden!

  • Alltid utställda
  • 1. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / Rabattgrupper

    0€ / Under 18 år

    0€ / Museikortet

Relaterat innehåll