Espoo Museum of Modern Art

L-G Nordström stiftelsens beställningsverk av bildkonstnär Elina Autio fogas till EMMA-samlingen

Elina Autio © Ari Karttunen / EMMA
Elina Autio © Ari Karttunen / EMMA

L-G Nordströms stiftelse har låtit utföra två verk på beställning av bildkonstnären Elina Autio och donerat dem till EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Verken som precis färdigställts kommer att ses på museets utställning Konkretismens experiment som öppnar i mars och uppmärksammar den finska konkretismens pionjär Lars-Gunnar ”Nubben” Nordström (1924–2014), hans 100-års jubileumsår till ära.

EMMAs huvudutställning i vår – Konkretismens experiment – utforskar den konkreta konstens mångsidighet genom att presentera verk av mer än femtio konstnärer ur EMMAs samlingar, allt från 1950-talet till idag. Verken som valts till utställningen lyfter fram konkretismens olika uttrycksformer och konstnärernas skickliga användning av material, strukturer och färger. L-G Nordströms stiftelse har stött utställningen på ett unikt sätt. Stiftelsen har till utställningen beställt två verk av konstnären Elina Autio (f. 1985) och donerat dem till EMMAs samling. 

“L-G Nordström stiftelsens stöd för utställningen är av mycket stor betydelse både för konstnären och för museet. Genom stiftelsens bidrag får vi två fantastiska verk av Elina Autio till vår samling. Autios verk visar hur kreativt samtidskonsten hämtar inspiration i konkretismens tradition”, gläder sig EMMAs museichef Pilvi Kalhama, kurator för utställningen. 

“Elina Autios beställningsverk har utförts på ett sådant sätt att vi genom att ändra hängningen kan visa olika versioner av dem. Det är fantastiskt att vi har fått verken till EMMA-samlingen så att vi även i framtiden kan visa dem i olika sammanhang”, fortsätter intendent Henna Paunu som ansvarar för EMMAs samlingar och är kurator för utställningen. 

“Erfarenheterna av samarbetet med museet och konstnären har varit mycket positiva. Beställningsverket förverkligar stiftelsens målsättningar på ett bra sätt och jag tror att vi i framtiden kommer att få se flera konstprojekt av den här typen”, konstaterar Mauri Niemi, ombudsman för L-G Nordströms stiftelse. 

Konkretismens experiment öppnar för publiken onsdag 6.3.2024.

Läs mera