Espoo Museum of Modern Art

Inka Bell, Shift 11, 2023, EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA (vänster) & Antti Ukkonen, Maalaus, odaterad, EMMA-samlingen © Ari Karttunen / EMMA (höger)
Inka Bell, Shift 11, 2023, EMMA-samlingen © Paula Virta / EMMA (vänster) & Antti Ukkonen, Maalaus, odaterad, EMMA-samlingen © Ari Karttunen / EMMA (höger)

06.03.2024 - 23.02.2025

Konkretismens experiment

Utställningen Konkretismens experiment ser med nya ögon på konkretismens långa tradition och de former den tar sig idag. Konkretism är nonfigurativ konst som byggs upp av geometriska former och strukturer. Utställningen lyfter fram mångsidigheten i denna konstform och de olika materialens uttryckskraft och lekfullhet. Många av verken är rumsliga, upplevelsebaserade och aktiverar upplevarens perception. I EMMAs lokaler går konkretismen i övergripande dialog med industriarkitekturen i WeeGee-huset, som ritats av Aarno Ruusuvuori. Utställningen har byggts upp med verk ur EMMAs samlingar, en del av dem har anskaffats och producerats för denna utställning. 

Utställningen lyfter speciellt fram samtidskonstens möjligheter att omtolka och kommentera modernismen. Samtidigt uppmärksammar den Lars-Gunnar ’Nubben’ Nordströms (1924–2014) 100-årsjubileum genom att presentera konst som anknyter både till denna föregångare inom den finländska konkretismen och den geometriska, abstrakta konsten. De abstrakta verken av L-G Nordström och hans samtida har sammanställts till en helhet som är likt en tidskapsel från konkretismens urkällor. Lars-Gunnar Nordströms stiftelse stöder utställningen.  

Konstnärerna på utställningen är Timo Aalto, Martti Aiha, Siim-Tanel Annus, Elina Autio, Stig Baumgartner, Inka Bell, Juhana Blomstedt, Bård Breivik, Birger Carlstedt, Kari Cavén, Lars Christensen, Jacob Dahlgren, Sonia Delaunay, Ann Edholm, Carolus Enckell, Beryl Furman, Kristjan Gudmundsson, Jorma Hautala, Erkki Hervo, Elina Juopperi, Kaisu Koivisto, Ola Kolehmainen, Matti Koskela, Matti Kujasalo, Muriel Kuoppala, Antti Kytömäki, Leonhard Lapin, Maija Lavonen, Ernst Mether-Borgström, Eila Minkkinen, Sarah Morris, Kasper Muttonen, Maija Närhinen, Pekka Nevalainen, Jussi Niva, Lars-Gunnar Nordström, Paul Osipow, Kyösti Pärkinen, Ritva Puotila, Mari Rantanen, Silja Rantanen, Louis Reith, Ragna Róbertsdóttir, Pekka Ryynänen, Piila Saksela, Pekka Sassi, Hannu Siren, Sandra Sirp, Airi Snellman-Hänninen, Antti Ukkonen, Raimo Utriainen och Irma Weckman. 

  • 06.03.2024 - 23.02.2025
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / Rabattgrupper

    0€ / Under 18 år

    0€ / Museikortet

Relaterat innehåll