Espoo Museum of Modern Art

Monika Sosnowskas massiva skulpturer överraskar betraktaren med sin skenbara lätthet

Monika Sosnowska: An Order Apart © Paula Virta / EMMA
Monika Sosnowska: An Order Apart © Paula Virta / EMMA

Den polska skulptören Monika Sosnowska har i EMMA utfört en skulpturhelhet som inbjuder betraktaren att tänka på begreppet rum och på strukturers betydelse på nya sätt. Utställningen An Order Apart visas 6.3–15.12.2024 i EMMAs Arena-sal som inriktar sig på ny och experimenterande konst.

Monika Sosnowska (f. 1972) är känd för sina arkitektoniska skulpturer med vilka hon skapar nya innebörder för olika rum. Konstnären är särskilt intresserad av hur arkitektur och rum påverkar människan och hur svårt det är att förändra existerande strukturer. Av bekanta byggnadsmaterial som stålbalkar, betong och armeringsjärn skapar hon något helt nytt genom att omforma och förvränga materialens ursprungliga egenskaper och användningsändamål. 

Utställningen An Order Apart (Separata strukturer) som satts upp på EMMA består av sex stora skulpturer av Sosnowska, som ställer sig i interaktion med byggnadens betongbrutalistiska element. Hängningen förmedlar en samtidig känsla av det bekanta och det främmande, och av tyngd och lätthet. Skulpturerna som är utförda med tunga material överraskar betraktaren med sin skenbara, till och med humoristiska lätthet. 

Monika Sosnowska: An Order Apart © Paula Virta / EMMA

Konstnären blev genast inspirerad av den strama, industriella arkitekturen i byggnaden ritad av Aarno Ruusuvuori. På ett sätt som är typiskt för hennes konst erbjuder verken ett nytt perspektiv för att granska rummet som omger dem. Mitt i utställningen finns den tio meter långa skulpturen Pipe som är utförd i metall. Dess formspråk för tankarna till en rulle papper, vilket skapar en särskild koppling till utställningscentrets historia som tryckeri”, beskriver utställningens kurator Pernilla Wiik.Det är också fint att ett av konstnärens mest karakteristiska verk, Handrail från år 2016, nu kan ses anpassat till EMMAs utställningssal.

Monika Sosnowska är en konstnär som har gjort en internationell karriär och vars produktion har visats i många respekterade utställningslokaler som MoMa i New York, Serpentine Gallery i London och på både den 50:e och 52:e Venedigbiennalen. Sosnowskas intresse för modernismen och för att omvandla material och betydelser härrör sig från hennes ungdomsår i Polen kring decennieskiftet 1980–1990. Då förändrades landets politiska system från folkrepublik till demokrati, vilket hade stor inverkan både på samhället och på miljön. Sosnowskas verk kommenterar byggnaderna från den socialistiska perioden, deras betydelse och hur människor förhåller sig till dem.   

I formspråket i skulpturerna på utställningen An Order Apart kan man se hur konstnären influerats av modernismens olika riktningar, som konstruktivismen, minimalismen och konceptkonsten. Utställningen öppnar samtidigt som samlingsutställningen Konkretismens experiment som belyser konkretismens många former. På EMMA visas utställningarna i lokaler som ligger intill varandra vilket skapar intressanta kopplingar mellan dem. 

Utställningen har producerats i samarbete med Hauser & Wirth och Foksal Gallery Foundation som representerar konstnären.

Läs mera