Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

06.06.2007 - 26.08.2007

Antoni Tàpies

Den katalanske konstmålaren Antoni Tàpies är en av de främsta nulevande konstnärerna inom den abstrakta konsten. Ännu vid 84 års ålder besitter Tàpies en skaparkraft som fortlever starkt i hans målningar, vilka ständigt genomgår förnyelse.

 Antoni Tàpies föddes år 1923 i Barcelona i en kulturell, nationellt sinnad katalansk medelklassfamilj. Släktens traditioner inom bokpublicering och -försäljning väckte redan tidigt kärleken till böcker och läsande hos Tàpies. Hans fallenhet för bildkonst förstärktes under en lång konvalescens efter en lungsjukdom, under vilken han inledde sina första konstexperiment. Han tillbringade allt mera tid till att rita och måla och avslutade sina studier i juridik för att helt och fullt ägna sig åt skapandet. Redan på 1940-talet ställde Tàpies ut av sina verk, vilka fick uppmärksamhet inom den tidens konstvärld. Idag har konstnären ett eget museum i Barcelona, vilket upprätthålls av stiftelsen Fundació Antoni Tàpies som grundades år 1984.

Katalonien har alltid stått den även politiskt aktive konstnärens hjärta nära. Hans verk återspeglar sociala och poilitiska händelser under olika tidsperioder, såsom förföljelserna i Katalonien efter spanska inbördeskriget. I sina verk i jordnära nyanser sammanfogar konstnären gräs, sand och till och med bortkastade föremål på den målade ytan. Den abstrakta strukturen tillför han även symboler (kors, öga, hand, fot och initialer) samt föreställande motiv.

Vid sidan av målningar och skulpturer har Tàpies alltsedan 1947 även producerat grafik. Han är känd för att i nära samarbete med diktare och författare ha förverkligat ett stort antal böcker för samlare.

Utställningen i EMMA som omfattar målningar, grafik och skulpturer är den mest omfattande helheten av Tàpies produktion som visats i Finland. Verken på utställningen har utvalts i samarbete med konstnärens son Toni Tàpies, Fundació Antoni Tápies, galleri Lelong i Paris samt Hannu Hildens Art Partners i Tammerfors. Konstnären själv har även lånat ut verk till utställningen.