Espoo Museum of Modern Art

Satu Rautinen: Bakgård, 2013, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum.
Satu Rautinen: Bakgård, 2013, EMMA – Samlingen för Esbo moderna konstmuseum.

25.09.2013 - 12.10.2014

Ett annat rum: Sex perspektiv på nutida målarkonst

I höst arrangerar Målarförbundet och EMMA en utställning för att fira förbundets 85 år. Konceptet för jubileumsutställningarna som arrangeras vart femte år har förnyats i år genom att kuratorsuppdraget ska ges till en bildkonstnär eller ett konstnärspar och inte till förbundets utställningskommitté eller en kritiker, vilket tidigare varit kutym. Utställningskommittén utsåg till kuratorer konstnärsparet Aarne och Arja Jämsä från Orivesi, vardera med en gedigen karriär som konstnärer och bildkonstlärare.

”Utställningens tema, det andra rummet, finns i målningarna. Det andra rummet är den elektromagnetiska strålning som komplementfärgerna ger. Handen rör sig och färg möter färg. Det andra rummet är både en plats som ljuset når och en plats som ger ljus”, säger utställningens kuratorer Aarne och Arja Jämsä.

Konstnärer:
Petra Innanen
Olli-Pekka Merimaa
Miika Nyyssönen
Pirkko Rantatorikka
Satu Rautiainen
Anssi Törrönen

I konstnärens ateljé

Målarförbundet är en riksomfattande intresseorganisation för professionella konstnärer. Förbundet grundades 1929 och har cirka 1 300 medlemmar. Utöver intressebevakning fokuserar förbundet på att stärka målarkonstens ställning i Finland.

Bland de sex konstnärer som valts ut för utställningen Ett annat rum finns såväl unga som äldre förmågor. I sina urvalskriterier betonade kuratorerna bland annat intuitionens betydelse för konstskapandet och konstupplevelsen. De hävdar att risktagning och osäkerhet är faktorer som varken konstnären eller konstupplevaren kan undvika. Konstnären tar en risk genom att ställa ut sina verk inför andra och motparten utsätter sig för verket.

Enligt Aarne och Arja Jämsä är kuratering mer än att välja ut konstverk eller konstnärer. De har gett konstnärerna i uppdrag att skapa nya verk för utställningen och de håller kontakt med konstnärerna under hela skapelseprocessen.

Utställningsarkitekt: Hannele Grönlund

Ett annat rum visas i EMMA 25.9.2013–12.1.2014 och Målarförbundet ger ut en bok om utställningen.