Espoo Museum of Modern Art

Eggert Pétursson: Utan titel (Nordurland Tröllaskagi), 2011, Saastamoinenstiftelsens konstsamling © Ari Karttunen / EMMA
Eggert Pétursson: Utan titel (Nordurland Tröllaskagi), 2011, Saastamoinenstiftelsens konstsamling © Ari Karttunen / EMMA

25.04.2013 - 22.03.2015

Händelser i naturen

Nutidskonstens landskap kan stå i tacksamhetsskuld till det traditionella sättet att avbilda naturen och landskapet, men till sin anda är de någonting helt annat. De ställer frågor gällande miljöförändring, tid och rörelse, och ifrågasätter människans förhållande till naturen. Är vi en del av naturen eller exploaterar vi den?

Nutidskonstens landskap återspeglar troget den synliga verkligheten eller lyfter fram det ogripbara: luft, eld, vattenånga, ljus, ljud, elektricitet. De kan också återspegla känslolägen och själslandskap. Utställningen som sammansatts ur Saastamoinenstiftelsens konstsamling undersöker ingående dessa teman med hjälp av verk som huvudsakligen skapats under 2000-talet.

Relaterat innehåll