Espoo Museum of Modern Art

Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis. Video still.
Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis. Video still.

05.04.2023 - 03.09.2023

Hannaleena Heiska och Minna Tervamäki: Metamorphosis

Metamorphosis är bildkonstnären Hannaleena Heiskas och dansaren och koreografen Minna Tervamäkis tvärkonstnärliga utställningshelhet som skapats explicit för EMMA. Den består av en kortfilm, en installation och performancer. Utställningens namn Metamorphosis hänvisar till den formförändring som sker både i museilokalen och i det tvärkonstnärliga, smidiga samarbetet mellan konstnärerna. Det tar nu för första gången formen av en utställning och en kortfilm.

En väsentlig del av utställningen är föreställningarna som arrangeras i april, maj och augusti. På ett för Heiska och Tervamäki typiskt sätt omformar konstnärerna EMMAs utställningslokal med dansens och bildkonstens medel. Under utställningens gång ses två föreställningar på EMMA, Metamorphosis del I och Metamorphosis del II. Båda ses som 5 separata performancer.

Föreställningarna ingår i museibiljettens pris och biljetterna ska bokas på förhand på föreställningens evenemangssida – se schemat nedan.

Konstnärerna karakteriserar verket på följande sätt: ”Metamorphosis är ett förslag till konstnärskap och till konstens betydelse. Berättandets abstraktion är en motvikt till nutidens snabbhet medan en målning eller en film är en motkraft till filter och wow-effekter som manipulerar verkligheten. Det låter sig inte kategoriseras men byggs samtidigt upp av igenkännliga element. Verket ska leda åskådaren till att hänge sig åt upplevelsen och låta sig föras av det icke-verbala narrativet.”

Heiskas och Tervamäkis samarbete fick sin början med förställningen Spår som producerades på EMMA år 2016. Att konstnärerna återvänder till EMMA kan ses som en naturlig fortsättning på deras konstnärliga samarbete.

Hannaleena Heiska är bildkonstnär och arbetar med målarkonst, teckning, videokonst, installationer och performancekonst. Minna Tervamäki är dansare och koreograf och har gjort en strålande karriär som stjärndansare på Finlands Nationalbalett. Numera ligger tyngdpunkten för Tervamäkis arbete på tvärkonstnärligt samarbete som koreograf.

Utställningen visas på Arenan som är EMMAs rum för experimentella, nya projekt.

  • 05.04.2023 - 03.09.2023
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    10€ / 18–28-åringar och övriga rabattgrupper

    0€ / Under 18 och över 70 år

    0€ / Museikortet

Tidtabell

Metamorphosis – Del I

Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki, Metamorphosis – Del I, 2023. © Ari Karttunen / EMMA

 

Lör 8.4 kl. 15

Lör 15.4 kl. 15

Lör 22.4 kl. 15

Lör 29.4 kl. 15 – Efter föreställningen ordnas det en frågestund med konstnärerna

Lör 6.5 kl. 15

Metamorphosis – Del II

Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki, Metamorphosis – Del II, 2023. © Ari Karttunen / EMMA

 

Lör 13.5 kl. 15

Lör 20.5 kl. 15

Lör 27.5 kl. 15

Lör 19.8 kl. 15 – Efter föreställningen ordnas det en frågestund med konstnärerna

Lör 26.8 kl. 15

Tack: Avek, Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande Taike, Jenny och Antti Wihuris stiftelse.