Espoo Museum of Modern Art

Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis. © Mari Waegelein
Hannaleena Heiska & Minna Tervamäki: Metamorphosis. © Mari Waegelein

05.04.2023 - 03.09.2023

Hannaleena Heiska och Minna Tervamäki: Metamorphosis

Metamorphosis är bildkonstnären Hannaleena Heiskas och dansaren och koreografen Minna Tervamäkis tvärkonstnärliga utställningshelhet som skapats explicit för EMMA. Utställningen kombinerar filmberättande, måleri och dans till en obruten helhet.

En väsentlig del av utställningen är föreställningarna som visas på våren 2023. På ett för Heiska och Tervamäki typiskt sätt omformar konstnärerna utställningssalen med måleri som medel, så att rummet förändras och utvecklas i och med föreställningarna. Åskådaren kan alltså inte på förhand veta hurdan den utställning hen nästa gång stiger in i är.

Konstnärerna karakteriserar verket på följande sätt: ”Metamorphosis är ett förslag till konstnärskap och till konstens betydelse. Berättandets abstraktion är en motvikt till nutidens snabbhet medan en målning eller en film är en motkraft till filter och wow-effekter som manipulerar verkligheten. Det låter sig inte kategoriseras men byggs samtidigt upp av igenkännliga element. Verket ska leda åskådaren till att hänge sig åt upplevelsen och låta sig föras av det icke-verbala narrativet.”

Heiskas och Tervamäkis samarbete fick sin början med förställningen Spår som producerades på EMMA år 2016. Att konstnärerna återvänder till EMMA kan ses som en naturlig fortsättning på deras konstnärliga samarbete.

Hannaleena Heiska är bildkonstnär och arbetar med målarkonst, teckning, videokonst, installationer och performancekonst. Minna Tervamäki är dansare och koreograf och har gjort en strålande karriär som stjärndansare på Finlands Nationalbalett. Numera ligger tyngdpunkten för Tervamäkis arbete på tvärkonstnärligt samarbete som koreograf.

Utställningen visas på Arenan som är EMMAs rum för experimentella, nya projekt.

Tack: Avek, Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande Taike, Jenny och Antti Wihuris stiftelse.

  • 05.04.2023 - 03.09.2023
  • 2. våningen
  • 20€ / Vuxna över 29 år

    0€ / Under 18 och över 70 år