Espoo Museum of Modern Art

02.06.2021 - 29.08.2021

Hesselholdt & Mejlvang: The White Exhibition

Vitt är inte neutralt, utan ett system som vi alla är en del av

Hesselholdt & Mejlvang

Det danska konstnärskollektivet Hesselholdt & Mejlvangs utställning The White Exhibition dryftar den vita färgens varierande betydelser och de associationer som färgen väcker. Vit flagga har använts exempelvis för att signalera vapenstillestånd och förhandlingsvilja. Vitt papper åter väcker associationer till en nystart utan det förflutnas börda.

Men utställningens titel syftar också på vit hudfärg och samhälleliga maktstrukturer. Konstnärerna vill med sin utställning signalera att vi bör vara medvetna om att de nuvarande systemen stöder ojämlikhet och måste byggas om ifall vi vill skapa en jämlikare värld.

Inom konstvärlden syftar en vit kub (eng. White Cube) på modernismens idé om den neutrala utställningslokalen med vita väggar. Senare har man insett att vitt inte är desto mer neutralt än någon annan färg, men det vita rummet har ändå förblivit den vanligaste inramningen för visning av konst.

Utställningen stöds av Danish Arts Foundation och Kulturfonden för Finland och Danmark.

Utställningens performance kan ses:

ons, tor & fre kl. 15.00–17.30
lör–Sön kl. 13.00–15.30

Obs! På lördag 28.8. performance kan ses kl 14–15 och 15–16.

Artist: Jose Lumbreras
Musik: Anders Juhl Nielsen och Pelle Skovmand

Hesselholdt & Mejlvang: Hope Against Hope, 2.6.2021. Bild: Ari Karttunen / EMMA

Hope Against Hope

Hesselholdt & Mejlvangs verk publiceras på Esbotidningen Länsiväyläs sidor fem onsdagar: 2.6., 9.6., 16.6., 23.6. och 30.6.. Texterna för en dialog med tidningens dagsnyheter. Typiskt för konstnärsduons arbete är att deras verk inte är begränsade till utställningslokaler utan når den lokala publiken också på överraskande ställen. 

Länsiväylä är en lokaltidning i Esbo som utkommer två gånger i veckan. Om du inte bor i Esbo eller inte har fått tidningen kan du hämta ett exemplar i Utställningscentret WeeGees entréhall. 

Verkets titel är ett engelskt uttryck som betyder ungefär ”hopp mot alla odds”. Hesselholdt & Mejlvang planerade sitt verk då utvecklingen i världen kändes tröstlös på grund av coronaepidemin. De vill understryka hur viktigt det är att hålla hoppet vid liv, trots känslan av hopplöshet. 

Hesselholdt & Mejlvang © Ella Tommila / EMMA

Sofie Hesselholdt (f. 1974) och Vibeke Mejlvang (f. 1976) har arbetat tillsammans redan i mer än tjugo års tid. Konstnärskollektivet vill i sina verk göra oss uppmärksamma på ideologier och de symboler som representerar dem. De analyserar – ofta på ett lekfullt sätt – hur exempelvis hudfärg och kön utläses kulturellt.

Relaterat innehåll