Espoo Museum of Modern Art

Jesper Just: The Lonely Villa, 2004. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA.
Jesper Just: The Lonely Villa, 2004. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Paula Virta / EMMA.

01.02.2023 - 28.05.2023

Jesper Just: The Lonely Villa

I sina kortfilmer granskar Jesper Just (f. 1974) människorelationernas många nivåer. Han närmar sig sina figurer finkänsligt och lämnar berättelsens slut öppet. Liksom många av hans verk behandlar kortfilmen The Lonely Villa (2004) minoritetskulturer, stereotyper kring kön och relationerna mellan generationer. Ett centralt tema är att hitta och omforma sin identitet.

I stället för med dialog sker kommunikationen i Justs filmer ofta genom musikens förmedling. I verket The Lonely Villa för huvudpersonerna en diskussion genom att sjunga över telefon. Sångens ord ger en antydan om vad som sker mellan personerna.

I Jesper Justs verk finns referenser både till litteraturen och till filmer. Hollywoodfilmernas berättarstil för att beskriva känslor hittas även hos konstnären. De för Justs filmer typiska vaga övergångarna mellan en scen och nästa ger ändå åskådaren friheten att konstruera sin egen berättelse. Till konstnärens produktion hör också performativa element och ett intresse för rummet.

Danskfödda Jesper Just har utexaminerats från The Royal Danish Academy of Fine Arts. Han bor och arbetar i New York.

The Lonely Villa ses i mediesalen på utställningen Beröring.