Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

14.02.2018 - 29.07.2018

John Kørner: Tripoli – Lampedusa

John Kørner har förvandlat EMMAs Areena till en tredimensionell målning som publiken kan stiga in i. Han vill låta oss omfamnas av en jättelik våg som inom sig döljer två båtar. Den ena kan du dansa i, den andras sköra last kan du betrakta på lite längre avstånd.

John Kørners (1967, Århus) konst hämtar inspiration från vår tids brännande frågor, såsom global ojämlikhet. Han frågar vilket slags välfärd vi värdesätter och önskar främja i samhället. Hans infallsvinkel är politisk men samtidigt poetisk på ett sätt som lämnar betydelser öppna.

”Jag anser att vi i dagens samhälle befinner oss mitt i en moralisk och politisk kris, och via konsten öppnas en möjlighet till diskussion.” John Kørner

EMMAs intendent Arja Miller intervjuade John Kørner om hans konst och utställningen. Intervjun finns i sin helhet på finska och svenska i publikationen John Kørner: Tripoli – Lampedusa (2018).

”I en värld av konflikter fortsätter festen för somliga medan andra söker sig mot Lampedusas kust.” John Kørner

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA

  • © Ari Karttunen / EMMA