Espoo Museum of Modern Art

Juhana Moisander, Ethology of a Man (detail), 2018.
Juhana Moisander, Ethology of a Man (detail), 2018.

26.03.2019 - 07.07.2019

Juhana Moisander: Ethology of a Man

Juhana Moisanders videoinstallation Ethology of a Man (2019) behandlar modeller för människans gruppbeteende – modeller som upprepar sig från den ena historiska epoken till den andra. Videoinstallationen består av scener som genomförts i samarbete med en kontaktimprovisationsgrupp samt en stark ljudvärld. Deltagarna skildrar med sina rörelser maktens dynamik, bland annat massextas och ledargestalters uppgång och fall.

Människogestalterna i olika konstellationer, färgvärlden och ljusanvändningen i verket refererar till 1500–1600-talens europeiska barockmåleri. Moisander har studerat altartavlor och hur människomassor avbildas i dem snarare än målningarnas teman – vad gör en grupp visuellt intressant att beskåda. Tankarna över hur miljö och grupptryck påverkar individens moraliska val är startpunkten för denna verket.

Juhana Moisander (f. 1977) är känd för sina medieverk där förhållandet mellan ljud, bild och rum skapar en stark stämning. Han utexaminerades 2007 som konstmagister från Konstindustriella högskolan (numera Aalto-universitetet). Moisander bor och arbetar i Högfors.

Ethology of a Man har producerats med samproduktionsstöd från AVEK och EMMA. Verket valdes via en öppen utlysning våren 2018.

Se hur konstverket blev till!

Relaterat innehåll