Espoo Museum of Modern Art

Konrad Mägi: Meditation (Kvinna i landskapet) , 1915–1916. Olja på duk. © Estlands konstmuseum
Konrad Mägi: Meditation (Kvinna i landskapet) , 1915–1916. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

29.09.2021 - 23.01.2022

Konrad Mägi – Målningens mysterium

Utställningen ger en omfattande presentation av Konrad Mägis (1878−1925) produktion. Mägi var en pionjär inom den estniska modernismen. På utställningen ses en betydande del av Mägis bevarade måleri, totalt cirka 150 verk. Vid sidan av landskapsmålningar samlar utställningen pärlor ur Mägis porträttkonst.

Sina första målningar utförde Mägi på Åland, efter studier i S:t Petersburg. I Helsingfors studerade han en kort tid på Ateneum. Efter det förde konstnärens väg honom till Frankrike, Norge, Tyskland, Italien. I sina målningar inkluderade kosmopoliten Mägi allt det han såg, upplevde och lärde sig på sina resor. Han utnyttjade fritt olika uttrycksformer och målade alltid naturen på olika sätt på olika platser. Hans modiga bruk av färger skiljer honom från många samtida konstnärer. Genom sin originalitet är Mägi en konstnär utan jämlike i den europeiska modernismens historia, där vi idag är redo att inkludera också begåvningar från mer perifera områden. Samtidigt blir vår uppfattning om periodens konst allt mångsidigare.

Naturen var Mägis viktigaste inspiration. Den var en kraftresurs genom vilken han utforskade måleriets möjligheter och mänsklighet, och livets gåtfullhet som gömmer sig bakom den synliga verkligheten. I stället för att reproducera den verkliga världen var det viktigt för honom hur man målar och uttrycker saker som endast kan förmedlas genom målningar. I de fascinerande porträtten framhävs också Mägis strävan att i första hand skapa en intressant målning av den avbildade personen. Mägis produktion skakar om porträttmåleriet och lyfter det ur konstformens dammiga fack.

Det har varit en glädje att sammanställa en utställning där Konrad Mägis unika karaktär som konstnär för första gången utanför Estland får komma fram i denna omfattning. Konstnärens kopplingar till Finland har också fungerat som ett starkt motiv för att göra Mägi känd för den finska publiken.

Esbo 28.9.2021

Pilvi Kalhama, utställningens kurator

 • Konrad Mägi: Norsk landskap med furor, 1908-10. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi: Norsk landskap, 1908–10. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi: På vägen från Viljandi till Tartu, 1915-1916. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi: Porträtt av Elsi Lõo , 1915. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi: Motiv från Ösel, 1913. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi: Landskap från Pühäjärv, ca, 1920. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi © Estlands konstmuseum

 • Konrad Mägi: Porträtt av Alide Asmus, 1912-1913. Olja på duk. © Tartu konstmuseum

 • Konrad Mägi: Blommande grenar, 1917-1920. Olja på duk. © Enn Kunilas Konstsamling

 • Konrad Mägi: Italianskt landskap, 1922-23. Olja på duk. © Enn Kunilas Konstsamling

 • Konrad Mägi: Landskap från Saadjärv, 1923-1924. Olja på duk. © Tartu konstmuseum

 • Konrad Mägi: Ruiner på Capri, 1922-23. Olja på duk. © Estlands konstmuseum

Kuratering:

Pilvi Kalhama

Projektledning:

Pilvi Kalhama & Inka Laine

Utställningens utformning:

Milla Rissanen

Ett varmt tack till utställningens samarbetspartners och utlånare:

Estlands konstmuseum

Tartu konstmuseum

Unders och Tuglas litteraturcentrum vid Estlands vetenskapsakademi

Konrad Mägis stiftelse

Enn Kunilas konstsamling

Privatsamling

Estlands ambassad i Helsingfors

Tuglas-sällskapet