Espoo Museum of Modern Art

© Ella Tommila
© Ella Tommila

02.09.2019 - 04.12.2019

Visas på SEB: Mika Helin: Dubbelskugga

I Mika Helins installation Dubbelskugga möts den av människan byggda miljön och naturen. Verken är ofta unika och förstörs efter att utställningen avslutats. Mika Helins installation visas som en del av SEB:s och EMMAs serie med nya samlingsverk som visas första gången i SEB:s entréhall.

Mika Helin (f. 1978) är en helsingforsisk bildkonstnär som arbetar med verk planerade för olika slags rum. I Helins arbetsprocess spelar rummet, materialet och byggandet en central roll. Konstnären undersöker sakers och föremåls struktur, deras ursprung och de innebörder materialvalen skapar. Han är intresserad av de spänningar och observationer som uppstår då överraskande element kombineras.

I Helins installation Dubbelskugga möts den av människan byggda miljön och naturen. Fåtöljerna och golvlampan är en påminnelse om människan i ett rum som naturen försöker ta i besittning. I verket träder mossan fram i ljuset och väcker frågan om vem som härskar och över vem.

Som ett resultat av samarbetet mellan SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) och EMMA visas nya verk ur EMMAs samlingar i SEB:s entréhall. En ledande tanke i SEB:s verksamhet är att kreativitet, innovativitet och modet att se världen med andra ögon bildar nyckelfaktorer då vi bygger en bättre värld. EMMA åter är ett konstmuseum som erbjuder starka upplevelser framsprungna ur konstens kraft. Museet vill visa konst på ställen där människor rör sig och lever sina liv.

Öppet vardagar kl. 9–16.
SEB, Södra Esplanaden 18, 00130 Helsingfors
Fritt inträde

Mika Helin: Dubbelskugga © ELLA TOMMILA / EMMA
Mika Helin: Dubbelskugga © ELLA TOMMILA / EMMA

Relaterat innehåll