Espoo Museum of Modern Art

Pink Twins: Parametronomicon, 2014.
Pink Twins: Parametronomicon, 2014.

29.03.2017 - 20.08.2017

Pink Twins: Parametronomicon

EMMA har öppnat ett högteknologiskt mediekonstutrymme. Verket vid premiärvisningen är Pink Twins Parametronomicon från 2014 som hör till Saastamoinenstiftelsens konstsamling.

Parametronomicon är en abstrakt datoranimation, där bildmotiven tycks både organiska och mekaniska samtidigt. Kombinationerna och skikten av element under konstant förändring skapar en spänning mellan kontroll och kaos. Syftet med konstverket är att ge betraktaren helhetsmässiga upplevelser som utmanar människans sinnen och rumsuppfattning.

Pink Twins är en konstnärsduo med två bröder, Juha (f. 1978) och Vesa Vehviläinen (f. 1974), vars konstverk prövar gränserna för vår observationsförmåga.

Relaterat innehåll