Espoo Museum of Modern Art

© Ari Karttunen / EMMA
© Ari Karttunen / EMMA

18.02.2015 - 10.05.2015

Pop Art Design

Våren 2015 visas i EMMA en omfattande utställning som presenterar popkonst och design, Pop Art Design. Utställningen kommer från Vitra Design Museum i Weil am Rhein i Tyskland. I EMMA utökas utställningen med finländsk popkonst och samtida formgivning.

Popkonsten tog sin början på 1950-talet i Förenta Staterna och England, och den avspeglar den stora kulturella omvälvning som skedde i samhället, när välfärden och konsumtionen blev en del av människans vardag. Popkonsten avbildar speciellt storstadsmiljön, motiven tangerar teknologin, mediakonsumtionen och populärkulturen.

Konstnärernas dragning till omgivningen tog sig uttryck i intresse för vardagliga företeelser och föremål. En betydelsefull impuls för popkonsten utgjorde utställningen Detta är morgondagen som arrangerades i London år 1956. Utställningsaffischen föreställde den brittiska konstnären Richard Hamiltons verk ”Just What Is It That Makes Today´s Homes so Different, so Appealing?”. På EMMAs utställning kommer verket att visas i form av en jättelik förstoring.

En betydande företeelse inom popkonsten är också sambandet mellan design och bildkonst. Konstnärerna och formgivarna strävade till att utnyttja industriella produktionsprocesser och att undersöka ett objekts funktion genom ett vardagligt föremål, stilisera, citera och använda en klar färgpalett. Av de nya materialen inspirerade plasten i synnerhet formgivarna.

EMMAs utställning fokuserar i huvudsak på 1960-talet. På utställningen presenteras en omfattande samling designföremål ur Vitra Design Museums samlingar samt ett rikligt material med fotografier och dokument. Till utställningens höjdpunkter hör den sällan utställda och berömda soffan Leonardo från Studio 65, Diana as an Engine från Eduardo Paolozzi och Allen Jones Chair. Den finländska popkonsten respresenteras av bl.a. Harro Koskinen, Mikko Jalavisto, Paul Osipow, Leo Lindsten och Risto Vilhunen.

Fotografering av utställning är inte tillåten på grund av utlånarnas konditioner. Fotografering utan blixt är tillåten i museets övriga utställningar.

Utställning: Vitra Design Museum, samarbete med Louisiana Museum of Modern Art och Moderna Museet.

Relaterat innehåll