Espoo Museum of Modern Art

Tiina Itkonen: Agatannguaq, Savissivik, 2002, Saastamoinenstiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA
Tiina Itkonen: Agatannguaq, Savissivik, 2002, Saastamoinenstiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA

28.04.2010 - 27.10.2013

Rött

Hängningen av Saastamoinenstiftelsens permanenta konstsamling i EMMA har förnyats i form av temahelheten Rött. Utgångspunkt för utställningen är tankar kring färgen.

Ett viktigt historiskt inslag i Saastamoinenstiftelsens konstsamling utgör måleriet i naturnära jordfärger typiska för den s.k. novemberrörelsen. Utställningen väcker frågan hur jordens rödbruna nyanser skiftar när man närmar sig nutidskonsten i samlingen. Den nya helheten lyfter fram den röda färgskalan via ett urval verk inom den moderna konsten och nutidskonsten i samlingen. I hängningen har man fördomsfritt jämställt verk härstammande från olika epoker och framställda i olika tekniker, med den röda färgen som gemensam nämnare. Till de äldsta verken hör Maria Wiiks målning från 1914 och Birger Carlstedts verk från 1938, medan Anne Leppäläs och Petri Eskelinens arbeten från senaste år företräder de nyaste.

Helheten utgör en fortsättning på hängningarna av Saastamoinenstiftelsens konstsamling som baserar sig på ett koncept utvecklat av arbetsgruppen Hannele Grönlund, Päivi Karttunen och Hannu Väisänen.

Utställningens konstnärer är: Birger Carlstedt, Carolus Enckell, Petri Eskelinen, Juhani Harri, Tiina Heiska, Tiina Itkonen, Anish Kapoor, Pertti Kekarainen, Markku Keränen, Anni Leppälä, Niko Luoma, Leena Luostarinen, Ismo Luukkonen, Elina Merenmies, Otto Mäkilä, Kukka Paavilainen, Jyrki Parantainen,Tarja Pitkänen-Walter, Jaume Plensa, Ulla Pohjola, Tapani Raittila, Anna Retulainen, Catarina Ryöppy, Jyrki Siukonen, Raili Tang, Anna Tuori, Santeri Tuori, Pauliina Turakka Purhonen, Rafael Wardi, Kristina Wiherheimo, Maria Wiik, Riitta Åkerstedt.

”Till sitt väsen står den röda färgen över andra färger. Mer än någon annan färg förkunnar den sig själv – den har en egen status, den har ett vidare register än någon annan färg, allra mest nyanser.” Konstmålare Carolus Enckell

Till hängningen hänför sig publikationen PUNAINEN RÖTT RED. Den 112-sidiga, trespråkiga (finska-svenska-engelska) publikationen omfattar artikeln ”Blodröd, rosenröd, tomatröd” skriven av konsthistorikern, professor Riikka Stewen samt åtta samlingskonstnärers tankar kring den röda färgen.