05.10.2022 - 06.10.2024

Tapio Wirkkala – Form

Utställningen Form som behandlar det skulpturala i Tapio Wirkkalas produktion ur olika synvinklar öppnar på EMMA. Kurator för utställningen är arkitekt Juhani Pallasmaa. Utställningen som har producerats i samarbete med Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk lyfter fram Wirkkalas unika karaktär som mångsidig konstnär och formgivare.

Tapio Wirkkala (1915–1985) är en ledande figur inom den moderna finska formgivningen. Det som gör honom unik var hans förmåga att agera på både konstens och konstindustrins olika områden, i olika material och i olika skalor.

Utställningen fördjupar sig i Wirkkalas konstnärliga skulpturproduktion och dess inflytande på hans arbete som formgivare. Vid sidan av skulpturproduktionen lyfter utställningen fram de för Wirkkala typiska arbetsmetoderna på föremålsdesignens olika praktiska områden. Wirkkala var sin tids visionär och han använde och utvecklade olika bearbetnings- och framställningsmetoder, både i sina unika skulpturer och i den industriella serietillverkningen.

Foto: Tapio Wirkkala, Kvadrat, 1950-talet. Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryks samling / EMMA. © Rauno Träskelin.

  • 05.10.2022 - 06.10.2024
  • 2. våningen
  • 12€ / Vuxna

    0€ / Under 18 och över 70 år

Relaterat innehåll