Espoo Museum of Modern Art

Utställningen Beröring har fått en ny avdelning, Lyssna till tystnaden, vänder blicken inåt mot människans känslovärld och kallar till meditativ reflexion vid konsten

Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955, detalj. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Juhani Linnovaara, Lyssna till tystnade, 1955, detalj. Saastamoinen stiftelsens konstsamling. © Ari Karttunen / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

I utställningen Beröring som presenterar konst från Saastamoinen stiftelsens konstsamling öppnas en ny omfattande avdelning, Lyssna till tystnaden. Hängningen har fått namn efter Juhani Linnovaaras målning Lyssna till tystnaden som har fungerat som utgångspunkt när utställningen sammanställdes. Målningen ackompanjeras av 20 andra konstnärers verk som undersöker människans inre värld – såväl tidigare händelser, trauman och hur de behandlas, som också lekens glädje.

”Linnovaaras verk beskriver ett ögonblick då tiden har stannat. Figuren på bilden har liksom sjunkit in i sin egen inre värld, men ändå är allt som omger henne av stor betydelse. Vi ville lyfta fram verk som tematiskt kunde förknippas med Linnovaaras målning”, förklarar en av utställningens kuratorer, EMMAs intendent Henna Paunu 

Till avdelningen har vi fört ihop inhemsk och utländsk konst från olika epoker, allt ifrån modernismen fram till våra dagar. Avdelningen bestående av en mångsidig hängning av bland annat fotografier, målningar, skulpturer, konstgrafik och medieverk. Verken bildar en interaktiv och tematisk enhet där vi fördjupar oss i hur det är att vara människa och i tystnadens olika betydelser.  

På utställningen får vi se verk av konstnärerna Erika Adamsson, Alexander CalderKristjan GudmundssonKaroliina HellbergHeli HiltunenEetu HuhtalaFrida HultcrantzBen KailaJannis KounellisJohn KørnerAntti LaitinenPirkko Lepistö, Juhani Linnovaara, Olli LyytikäinenJ.O. MallanderMarjatta NuorevaHanna Saarikoski, Diane SimpsonSuvi Sysi och Eulàlia Valldosera. I mediesalen på utställningen Beröring kommer vi år 2022 att få se en serie på tre medieverk som ingår i den enhet som nu öppnas: Erkan Özgens WonderlandJeannette Ehlers Black Bullets och Maija Blåfields The Fantastic.  

Utställningen Beröring hör till EMMAs permanenta utställningar. Det är en mycket avvikande samlingsutställning såtillvida, att den regelbundet förnyas med nya verk och avdelningar.  Sammansättningens huvudtema är mänsklighet, och utställningens olika delar behandlar människans förhållande till den omgivande verkligheten enligt tematiska utgångspunkter. Lyssna till tystnaden har sammanställts av en arbetsgrupp bestående av fyra av EMMAs sakkunniga, nämligen Laura Kokkonen, Tuomas Laulainen och Pernilla Wiik samt intendent Henna Paunu. 

Läs mera