Espoo Museum of Modern Art

EMMA får en ny utvecklingschef

Kuva: Paula Virta
Kuva: Paula Virta

FM Saara Suojoki har utsetts till EMMAs nya utvecklingschef. Rekryteringen gjordes internt inom EMMA-konstmuseistiftelsen och Suojoki har tidigare arbetat som EMMAs marknadsförings- och kommunikationschef. Positionen som utvecklingschef är nyinrättad.

EMMA – Esbo moderna konstmuseum inledde sin verksamhet år 2006 och hör till de största konstmuseerna i Finland. Under de senaste åren har museets verksamhet strategiskt utvidgats, bl.a. genom att museets designprofil har stärkts, med projekt för offentlig konst som även engagerat publiken samt med omfattande samlings- och utställningsprojekt. År 2022 steg antalet besökare på EMMA till mer än 170 000, ett nytt rekord. I och med de nya utställningslokalerna som byggts i Utställningscentret WeeGee enkom för att visa utställningen Collection Kakkonen och som öppnade i november har EMMAs utställningslokaler vuxit till det hisnande 6000 m2.

Saara Suojoki tillträder som EMMAs utvecklingschef den 1:a april 2023. Pilvi Kalhama fortsätter som EMMAs museichef. EMMA-konstmuseistiftelsen inrättade den nya positionen som utvecklingschef för att stöda museets ledning med att driva EMMAs framtida mål.”Vi har länge utvecklat museets innehåll och också utvecklat museet fysiskt. Genom den nya befattningen garanterar vi att vi kan fortsätta utvecklingsarbetet också inom tjänsteproduktionen. Med tanke på Saaras kompetens och starka tidigare insatser vet jag att vi kommer att kunna göra museet mer känt och allt mer målmedvetet utveckla formerna för vår egen medelanskaffning”, konstaterar museichef Pilvi Kalhama.

Som utvecklingschef kommer Saara Suojoki att ansvara för att utveckla EMMAs försäljning, tjänster och inflytande, för att stärka medelanskaffningen samt för att förstärka synergierna med våra intressentgruppers funktioner. Suojoki har 20 års erfarenhet av marknadsföringskommunikation, varumärkesutveckling och företagssamarbete. Hon har arbetat med chefsuppgifter bland annat på Ateneum, på Helsingfors konstmuseum HAM och i Helsingfors stads kultur- och fritidssektor. Suojoki kommer till positionen som utvecklingschef från uppdraget som EMMAs marknadsförings- och kommunikationschef, som hon har skött i nästan 5 år. Suojokis omfattande nätverk, mångsidiga arbetserfarenhet, kännedom om EMMA samt tidigare arbete med att utveckla marknadsföringskommunikationen och företagssamarbetet på EMMA ger henne en bra grund för kommande och mer omfattande utvecklingsuppdrag.

“EMMA är ett konstmuseum med en unik profil som upprätthåller en exceptionellt bred verksamhet, och vi har en entusiastisk personal som driver EMMAs program. Vi har också fantastiska intressentgrupper och utvecklar kontinuerligt samarbetet med dem. Att utveckla museiupplevelsen och museernas serviceutbud har alltid legat nära mitt hjärta, så uppdraget som utvecklingschef är definitivt ett drömjobb för mig”, konstaterar Suojoki.

Läs mera