Espoo Museum of Modern Art

Vesa-Pekka Rannikkos färggranna verk Flöde reflekterar den föränderliga tätortens många innebörder

Vesa-Pekka Rannikko: Flöde – strömmarna förenas, 2020. © Paula Virta / EMMA
Vesa-Pekka Rannikko: Flöde – strömmarna förenas, 2020. © Paula Virta / EMMA

Flöde – strömmarna förenas är det senaste offentliga konstverket Esbo stad har beställt. Den stora skulpturen placeras på Vapentorget i Esbo centrum, i Esbos hjärta som just nu genomgår stora förändringar. Vapentorgets miljö blir klar i november 2020.

Vesa-Pekka Rannikkos konstverk Flöde – strömmarna förenas är ett storskaligt verk som består av fyra stålnät i olika färger. Verket placeras på Vapentorget. De färggranna stålnäten bildar flera lager och verkets färg varierar beroende på vilket håll man ser det från. Uttalat låter det finska ordet Vuo (Flöde) mjukt och flytande, och det verbala intrycket det ger refererar till verkets form. Stålnäten i klara färger har en böljande form, och mellan sig skapar de en bäckartad ränna som man kan vandra igenom.

Vapentorget omges av splitternya bostadshus i flera våningar, Lagstadsparken och järnvägsstationen. Bredvid torget planeras också det nya Esbobornas hus. Rannikkos verk reflekterar omgivningens olika funktioner, som trafikströmmarna och det administrativa centrets många betydelser, bland annat det demokratiska beslutsfattandet där många olika röster tillsammans skapar ett gemensamt slutresultat.

Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968) är en finsk bildkonstnär som arbetar tvärkonstnärligt med skulptur, måleri, installationer och videokonst. Rannikko har deltagit i flera grupputställningar och haft separatutställningar på gallerier och museer i Norden och USA. Han tilldelades Statens bildkonstpris år 2015. Rannikko stod för Finlands paviljong på Venedigbiennalen år 2011.

Omgivningen kring stationen i Esbo centrum förnyas som bäst kraftigt. Det gamla ämbetscentret omvandlas till ett modernt bostads- och arbetsplatscentrum där man också kan uträtta många ärenden. Den kommande stadsbanan stärker kollektivtrafiken i området ytterligare och hämtar in nya invånare, tjänster och arbetsplatser.

EMMA agerar sakkunnig i Esbo stads inköp av offentlig konst. Rannikkos verk infogas i EMMA-samlingen. Projekt som genomförts den senaste tiden är bland annat Elina Autios väggmålning Crossings (2019) vid Havsvindstorget i Hagalund och Ilona Niemis verk Personae mythologiae som visas på staketet runt byggplatsen framför WeeGee.

Läs mer on konst på stan.

Läs mera