Espoo Museum of Modern Art

Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet lyfter fram formgivarens stora och långvariga inspirationskälla – konsten – vid sidan av hans egen ikoniska produktion

Utställningen Yrjö Kukkapuro – Det magiska rummet presenterar en person som länge har haft stort inflytande på finsk formgivning. Kukkapuros produktion är färggrann, fantasifull och utnyttjar experimentella former. På EMMA visas Kukkapuros ikoniska möbler och prototyper tillsammans med konst som i samma anda leker med färger, material och former.

Utställningen Det magiska rummet hålls för att fira Yrjö Kukkapuros (f.1933) 90 års jubileumsår. Kukkapuro är en av den finska möbeldesignens centrala aktörer, och hans betydande karriär sträcker sig redan nästan 70 år. Väsentligt för hans innovativa arbete är dels lekfullheten med material och former, dels hans respekt för materialens karakteristiska egenskaper, för ergonomi och för ekologiska värden.  

Utställningens namn hänvisar till presentationsmodellen Det magiska rummet (Magic room) som Kukkapuro utvecklade på 1980-talet och som efterliknar installationskonsten. Det magiska rummet var ett slags kuliss, skapad med olika konstruktioner och belysning, där möblerna ställdes ut på ett intressant och nytt sätt. Utställningsmodellen skapade ett slags ”rum i rummet”-koncept med vars hjälp Kukkapuro hämtade in intryck från installationskonsten och den konceptuella konsten i presentationen av industriell design.

Det magiska rummet har varit utgångspunkten för visningen på EMMAs utställning. Utställningen har kuraterats av en arbetsgrupp på EMMA: museichef Pilvi Kalhama och amanuenserna Inka Laine och Tuomas Laulainen. Utställningsarkitekturen har planerats av Taina Väisänen och Jovana Lukić på TAKT Oy och det visuella uttrycket av Ilona Ilottu / Dog Design. 

I de helheter som EMMA har byggt upp enligt konceptet Det magiska rummet ses exempel på Yrjö Kukkapuros omfattande produktion, bland annat de karakteristiska möblerna, experimentella armaturer och modellexemplar, ända från 1960-talet fram till 2000-talet. Utställningen lyfter fram likheterna mellan formerna och färgerna i Kukkapuros produktion och den moderna och postmoderna konsten. Kukkapuros viktigaste inspirationskälla var hans hustru, konstgrafikern Irmeli Kukkapuro (1934–2022). Merparten av konstverken på utställningen har kuraterats ur EMMA – Esbo moderna museums samlingar. 

 Vid sidan av Yrjö Kukkapuros produktion ses på utställningen konstverk av samtidskonstnärer och konstnärer aktiva under samma period som formgivaren själv: Timo Aalto, Jacob Dahlgren, Beryl Furman, Esa Laurema, Vladimir Kopteff, Kristian Krokfors, Irmeli Kukkapuro, Matti Kujasalo, Jussi Niva, Lars-Gunnar Nordström, Kristiina Nyrhinen, Tarja Pitkänen-Walter, Airi Snellman-Hänninen, Mari Sunna och Osmo Valtonen. 

Läs mera