Espoo Museum of Modern Art

Chiharu Shiota förvandlar EMMAs utställningslokal till en intensivt röd trådlabyrint

Chiharu Shiota,  Gränsöverskridande (Tracing Boundaries), 2021. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.
Chiharu Shiota,  Gränsöverskridande (Tracing Boundaries), 2021. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Chiharu Shiotas verk Tracing Boundaries (Gränsöverskridande) tar oss på en resa in i våra personliga minnen och vårt innersta. rådnätet bildar ett för Shiota typiskt rum i rummet – en egen värld – som leder betraktaren in på en stig till personliga betydelser.

Chiharu Shiota, född i Japan och verksam i Berlin, är internationellt känd för sina stora trådinstallationer som betraktaren kan träda in i. Verket hon gjort till EMMA, Gränsöverskridande, består av röda trådar som är fästa vid och intrasslade i varandra. Bland trådarna har hon placerat gamla dörrar som öppnar nya rutter i det spatiala verket. Betraktaren som träder in i verket får välja sin egen väg; ingen rutt eller riktning är mer rätt än en annan. 

”Trådinstallationerna utgår ofta från konstnärens personliga erfarenheter eller minnen, men varje besökares egen erfarenhet och tolkning tillför verket en viktig dimension. De spända, tänjda, hopknutna eller tilltrasslade trådarna beskriver enligt Shiota också de mänskliga kontakternas och relationernas komplexitet”, berättar utställningens kurator Arja Miller. ”Via Shiotas fascinerande verk kan vi därför upptäcka känslor och minnen som vi genom medvetet sökande inte nödvändigtvis når.” 

Utställningen ingår i den serie där Saastamoinen stiftelsen och EMMA tillsammans beställer verk av en intressant och aktuell konstnär till stiftelsens samling. I fallet Chiharu Shiota var verket så allomfattande att man stannade för en utställning med ett enda verk. EMMAs övergripande tema i år är konstens kraft. Utställningen och verket Gränsöverskridande skapar en helt ny relation mellan EMMAs betongarkitektur och därmed också en fullständigt unik upplevelse.

Läs mera