Espoo Museum of Modern Art

Chiharu Shiota,  Gränsöverskridande (Tracing Boundaries), 2021. © Paula Virta / EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

27.10.2021 - 27.11.2022

Chiharu Shiota: Gränsöverskridande

Chiharu Shiota (f. 1972, Osaka, Japan) har med kors och tvärs spända trådar i EMMA byggt en labyrint som betraktaren får träda in i. Bland de röda trådarna har konstnären placerat gamla dörrar som öppnar alternativa rutter inne i verket.

Chiharu Shiota har allt sedan studietiden använt tråd i sin konst. Hon började studera måleri men upplevde redan på ett tidigt stadium duken och papperet som inskränkande och övergick strax till ett kroppsligare och mer holistiskt uttryck.

Småningom utvecklade hon en egen metod för att knyta tråd och började skapa allt större rumsliga verk. Bland trådarna placerar Shiota gamla upphittade föremål med koppling till hennes personliga minnen och erfarenheter. Trots att många verk utgår just från personliga upplevelser växer de i betydelse från det personliga till det universella. Verken kan därför väcka känslor och minnen som vi med medvetet sökande inte nödvändigtvis når.

Chiharu Shiotas Gränsöverskridande (Tracing Boundaries) är den fjärde utställningen inom EMMAs och Saastamoinen stiftelsens serie som årligen kompletterar stiftelsens konstsamling med ett beställningsverk av en intressant och aktuell samtidskonstnär.

 
I min installation Gränsöverskridande (Tracing Boundaries)vill jag gå tillbaka till mina rötter som konstnär. Jag har på senaste tid funderat över vad det innebär att visa konstverk på museer. I synnerhet samtidskonsten kan överraska och förbrylla många museibesökare som försöker hitta betydelser i de verk de ser. Jag däremot önskar att de ska minnas en känsla som fallit i glömska.

Besökarna stiger in i det nya rum jag skapat. Det är gjort av trådar som är fästa och intrasslade i varandra. Genom dörrar och längs smala stigar förs besökarna in i en annan värld. De undrar vart stigen kan leda och tänker tillbaka på alla resor de gjort i sitt liv. Det kan kännas förvillande eller konstigt att det inte finns någon riktig stig eller ingång, men just det är det viktigaste i min installation.

Jag ger inga förklaringar, besökaren ska ha friheten att tänka fritt och finna betydelser inifrån, inom sig själv. Vi tar dagligen emot enorma mängder information, och att bearbeta den tär på våra krafter. Vi har anpassat oss till det, vi har blivit mer alerta och vår vetskap om saker och ting har utvecklats. Allting blir ständigt mer komplicerat och livet förlorar känslan av sann meningsfullhet.

Besökaren försöker i verken se betydelser och konnotationer som har kopplingar till det egna livet. Varje dörr kan upplevas som en ny möjlighet, stigarna kanske leder till samma mål. Alla associationer, tankar och känslor är viktiga. Om vår fantasi helt negligerades skulle vi förlora vår mänsklighet. Vi bär alla ett individuellt universum inom oss, och för vår existens är det viktigt att vi ständigt utvidgar det. Det är en del av vår medvetenhet och vårt sinnelag.

Ibland frågar jag mig varför jag har förmågan att tänka, varför vi är medvetna varelser som ändå inte får kontakt med andras medvetenhet. För trots vår förmåga att kommunicera kan vi aldrig känna det som andra känner, och vi kan inte på riktigt se andras universum. Det är därför konsten behövs. Med konstens hjälp förmår vi kommunicera med andra och uttrycka våra känslor.

Chiharu Shiota

Översättning: Markus Sandberg

Kurator:
Arja Miller

Projektledning:
Martta Soveri
Arja Miller
Päivi Karttunen

Visuell utformning:
Kuudes

I samarbete med:
Saastamoinen stiftelsen

Varm tack till:
Aterlier Chiharu Shiota och studerande i textilkonservering vid Metropolia

InCollection-serien

InCollection är en serie av årligen återkommande utställningar och beställningsverk som Saastamoinen stiftelsen och EMMA tillsammans producerar.

Genom InCollection-serien utvidgas Saastamoinen stiftelsens konstsamling med verk av banbrytande konstnärer. Var och en av konstnärerna skapar ett till platsen bundet verk, som i sig beaktar museets arkitektur och omgivning.

I samband med att det beställda verket offentliggörs hålls en utställning som ger en bredare presentation av konstnärens aktuella produktion.

Läs mera om InCollection:

 www.incollection.fi

Relaterat innehåll