Espoo Museum of Modern Art

Guidning

Andra stadiets kulturstig för yrkesskolor och gymnasier

Jaakko Pietiläinen: Svepningar har inga fickor, 2020. © Paula Virta / EMMA
Jaakko Pietiläinen: Svepningar har inga fickor, 2020. © Paula Virta / EMMA
  • Längd: 1h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 1-32
  • Skolor

  • 0€ /

Välkommen att uppleva konst och formgivning på EMMA. Med hjälp av den här kulturstigshelheten som riktar sig till studerande på andra stadiet i Esbo kan du och din grupp stifta bekantskap med konsten, låta er inspireras av den och diskutera olika teman med hjälp av konsten.  

Att se konst är en personlig upplevelse och därför finns det inget rätt eller fel sätt att tolka konst. För många erbjuder konsten en möjlighet att stärka det kreativa tänkandet, att hitta olika sätt att betrakta världen på och att uttrycka sig själv. Man kan påverka med hjälp av konsten: den kan till exempel stöda ett hållbart och ansvarsfullt tänkande.

Helheten består av tre delar: 

  1. En video att se på förhand med tips för hur man kan se och uppleva konsten. 
  2. Ett guidat museibesök för gruppen. Besöket räcker en timme och är gratis. 
  3. Uppgifter som du kan utföra för att fördjupa dig i verk som intresserar dig. Uppgifterna fungerar som en del av museibesöket och man kan fortsätta jobba med dem efter besöket på museet.

    Se på videon och bekanta dig med uppgifterna här.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också