Espoo Museum of Modern Art

Konstverkstad

Konstverkstad för barn och unga

  • Längd: 1.5h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 5-20
  • Skolor och daghem

  • 66€ / på vardagar

    165€ / helger

I konstverkstaden får din grupp nya infallsvinklar till konsten och EMMAs utställningar genom att iaktta, diskutera och göra själv.

Boka en konstverkstad för en dagisgrupp, en låg- eller högstadieskola, en gymnasiegrupp eller andra studerande på andra stadiet. Konstverkstäderna passa också för hobbygrupper. Konstverkstäderna kräver inte någon tidigare erfarenhet.

Verkstadens längd är 1,5h. Verkstaden börjar med en erfarenhetsbaserad guidning i aktuella utställningar och Saastamoinensiftelsens samling. Efter guidningen flyttar sig gruppen med guiden till konstverkstaden, där gruppen deltar i program enligt valt tema.

NY! Fantasibilder

I konstverkstaden går vi på äventyr i museilokalerna och letar efter spännande motiv i konstverken. Vilka bekanta och speciella saker har konstnärerna valt för att föra fram sina tankar? Under verkstadens gång stannar vi upp på flera ställen för att rita, forma och förevisa en egen figur. Till slut granskar vi det gemensamma figurgalleriet och lever oss lekfullt in i figurerna.

Härliga färg!

I konstverkstaden får deltagarna uppleva konst med flera sinnen och pröva på immateriellt konstskapande. Det viktigaste är den gemensamma, avslappnande upplevelsen.

Konstverkstaden inleds med en rundtur på utställningarna där vi stiftar bekantskap med konsten och upplever den ur färgernas perspektiv. I verkstaden fortsätter vi de lekfulla färgexperimenten och åskådliggör olika färgfenomen och -teorier. Till slut får var och en göra en egen komposition av föremål, där färger, ljus och reflektioner intar huvudrollen.

Rekommenderad gruppstorlek max. 20 personer. Grupper på över 20 personer delar vi in i två mindre grupper och bokar två guider. Den ena gruppen börjar från utställningen och den andra med verkstaden, varefter vi byter om. Konstverkstadens helhetstid är 1,5h.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också