Konstverkstad

Konstverkstad för barn och unga

  • Längd: 1.5h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 5-20
  • Skolor och daghem

  • 40€ / grupp

I konstverkstaden får din grupp nya infallsvinklar till konsten och EMMAs utställningar genom att iaktta, diskutera och göra själv.

Boka en konstverkstad för en dagisgrupp, en låg- eller högstadieskola, en gymnasiegrupp eller andra studerande på andra stadiet. Konstverkstäderna passa också för hobbygrupper. Konstverkstäderna kräver inte någon tidigare erfarenhet.

Verkstadens längd är 1,5h. Verkstaden börjar med en erfarenhetsbaserad guidning i aktuella utställningar och Saastamoinensiftelsens samling. Efter guidningen flyttar sig gruppen med guiden till konstverkstaden, där gruppen deltar i program enligt valt tema.

IMPROANIMATION
I konstverkstad gör vi improviserade animationer tillsammans i små grupper. En hurdan rytmisk animation skulle du göra med dina vänner, när du kan använda både olika material som lyser i mörkret och neonfärger? Verkstaden börjar med en guidning, där vi bekantar oss med konsten. Efter guidningen förflyttar vi oss till konstverkstaden och börjar med animationen. De färdiga animationerna delas via en länk till deltagarna som ett minne.

Rekommenderad gruppstorlek max. 20 personer. Grupper på över 20 personer delar vi in i två mindre grupper och bokar två guider. Den ena gruppen börjar från utställningen och den andra med verkstaden, varefter vi byter om. Konstverkstadens helhetstid är 1,5h.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också