Konstverkstad

Konstverkstad för barn och unga

  • Längd: 1.5h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 5-20
  • Skolor och daghem

  • 60€ / på vardagar

    150€ / helger

I konstverkstaden får din grupp nya infallsvinklar till konsten och EMMAs utställningar genom att iaktta, diskutera och göra själv.

Boka en konstverkstad för en dagisgrupp, en låg- eller högstadieskola, en gymnasiegrupp eller andra studerande på andra stadiet. Konstverkstäderna passa också för hobbygrupper. Konstverkstäderna kräver inte någon tidigare erfarenhet.

Verkstadens längd är 1,5h. Verkstaden börjar med en erfarenhetsbaserad guidning i aktuella utställningar och Saastamoinensiftelsens samling. Efter guidningen flyttar sig gruppen med guiden till konstverkstaden, där gruppen deltar i program enligt valt tema.

 

NY! SALTTECKNING från 26.2.2020
I konstverkstaden får deltagarna uppleva konst med flera sinnen och pröva på immateriellt konstskapande. Det viktigaste är den gemensamma, avslappnande upplevelsen. 

Konstverkstaden inleds med en runda i utställningssalarna där vi låter konsten påverka oss och bekantar oss med verken med olika sinnen. Under rundan gör vi gemensamma närvaro- och avslappningsövningar med konstens hjälp. Samvaron fortsätter i konstverkstaden där vi utgående från associationsövningarna gör unika figurer och teckningar i salt. 

Rekommenderad gruppstorlek max. 20 personer. Grupper på över 20 personer delar vi in i två mindre grupper och bokar två guider. Den ena gruppen börjar från utställningen och den andra med verkstaden, varefter vi byter om. Konstverkstadens helhetstid är 1,5h.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också