Espoo Museum of Modern Art

Konstverkstad

Konstverkstad för barn och unga

  • Längd: 1.5h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 5-20
  • Skolor och daghem

  • 66€ / på vardagar

    165€ / helger

I konstverkstaden får din grupp nya infallsvinklar till konsten och EMMAs utställningar genom att iaktta, diskutera och göra själv.

Boka en konstverkstad för en dagisgrupp, en låg- eller högstadieskola, en gymnasiegrupp eller andra studerande på andra stadiet. Konstverkstäderna passa också för hobbygrupper. Konstverkstäderna kräver inte någon tidigare erfarenhet.

Verkstadens längd är 1,5h. Verkstaden börjar med en erfarenhetsbaserad guidning i aktuella utställningar och Saastamoinensiftelsens samling. Efter guidningen flyttar sig gruppen med guiden till konstverkstaden, där gruppen deltar i program enligt valt tema.

Bekanta dig med våra verkstäder!

Drömmoln

© Paula Virta / EMMA

 

Vad drömmer du om? Om du kunde få en superkraft, vilken skulle det vara? I konstverkstaden funderar vi på konsten med lekens och fantasins hjälp. I verkstaden gör vi egna små drömmoln av saker som är viktiga för oss själva. För drömmolnet kan man välja en figur man själv tycker är intressant eller som passar de egna önskningarna. I fantasin är allt möjligt!  

Konstverkstaden börjar med att en guide håller en introduktion kring samtidskonsten. Vi utforskar tillsammans vad konstnärerna berättar om genom sina verk. På utställningen får vi inspiration för vårt eget kreativa skapande. Hurdana berättelser, känslor och föreställningar hittar vi i verken? På utställningen provar vi på olika sätt att utforska stämningarna i verken och de innebörder de döljer.  

Konstverkstaden fortsätter med kreativt arbete i Aitio-rummet som reserverats för gruppen. I verkstaden gör vi egna drömmoln i form av miniatyrarrangemang. Vi bygger upp drömmolnen genom att kombinera olika färdiga material: bomull, miniatyrföremål, bakgrunder och ljus. Till slut fotograferar vi verken. De blir bildverk som vi kan beundra tillsammans med gruppen. Gruppen får med sig verken i digital form som minne.  

I våra konstverkstäder betonar vi immateriella sysslor och gemensamma, roliga upplevelser. Av miljöhänsyn skapar vi inte konkreta föremål att ta hem.

Designad med andra ögon

EMMAn varattava paja 'Toisin silmin suunniteltu'. Kuva: Paula Virta / EMMA

 

Om du skulle designa ett föremål för en sagofigur, hurdant skulle det vara? I konstverkstaden funderar vi på vilka alla saker som bidrar till att ett designat föremål kommer till. Vi stiftar bekantskap med formgivningen och konsten ur perspektivet för en figur vi själv väljer, och designar ett föremål som passar den.  

I konstverkstaden går vi igenom formgivningsprocessens olika skeden på ett roligt och aktivitetsinriktat sätt på utställningen Collection Kakkonen. Vi funderar bland annat på betydelsen av empati, idéer och materialexperiment. Utöver den kreativa designuppgiften stiftar vi bekantskap med verken på utställningen och med intressanta skeden i formgivningen av dem. I konstverkstaden använder vi olika materialmodeller som man kan röra och linser att titta igenom, som kan hjälpa oss att utveckla våra egna idéer.  

Vi genomför våra egna idéer i form av designkort i stil med en vänbok. På kortet tecknar och skriver vi ner hur vi har formgivit föremålet för figuren, från idé via försök till en färdig design. Till slut studerar vi tillsammans varandras idéer. Som minne av konstverkstaden får vi det designkort vi har gjort i verkstaden.  

I våra konstverkstäder betonar vi immateriella sysslor och gemensamma, roliga upplevelser. Av miljöhänsyn skapar vi inte konkreta föremål att ta hem. 

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också