Espoo Museum of Modern Art

Konstverkstad

Konstverkstad för barn och unga

  • Längd: 1.5h
  • Rekommenderad gruppstorlek: 5-20
  • Skolor och daghem

  • 66€ / på vardagar

    165€ / helger

EMMAs konstverkstäder kommer att förnyas i början av 2024. Noggrannare beskrivningar av verkstäderna kommer att publiceras på våra webbsidor i november. I verkstäderna ingår det alltid en introduktion till en utställning, och efter det fördjupas konstupplevelsen med hjälp av intressanta konstaktiviteter.

I konstverkstaden får din grupp nya infallsvinklar till konsten och EMMAs utställningar genom att iaktta, diskutera och göra själv.

Boka en konstverkstad för en dagisgrupp, en låg- eller högstadieskola, en gymnasiegrupp eller andra studerande på andra stadiet. Konstverkstäderna passa också för hobbygrupper. Konstverkstäderna kräver inte någon tidigare erfarenhet.

Verkstadens längd är 1,5h. Verkstaden börjar med en erfarenhetsbaserad guidning i aktuella utställningar och Saastamoinensiftelsens samling. Efter guidningen flyttar sig gruppen med guiden till konstverkstaden, där gruppen deltar i program enligt valt tema.

Fantasibilder

I konstverkstaden utforskar vi konsten ur kreativitetens, fantasins och känslornas perspektiv. Hurdana motiv och element har konstnären valt för att föra fram sina tankar? Vilken form uttrycker mig just idag? Verkstaden består av olika stopp där vi konstruerar vår egen silhuett så som vi vill se den genom att avslappnat teckna och klippa i kartong. Till slut utforskar vi det gemensamma galleriet av skepnader genom känslor och berättelser.

Fantasibilder med designtema

Vad innebär design? Varför smakar din favoritdryck bättre just ur en viss kopp? Genom att teckna och diskutera i grupp utforskar vi designens klassiker och unika verk ur vår egen erfarenhets perspektiv. Inspirerade av utställningen skapar vi till slut en form som uttrycker vår egen kreativitet genom att klippa papper eller böja ståltråd.

Härliga färg!

I konstverkstaden stiftar vi bekantskap med konsten genom upplevelser samt med hjälp av färg och egna uttryck. Konstverkstaden börjar med en rundvandring på utställningarna, där vi diskuterar föreställningar om färger och tycke för dem. Vi stiftar också bekantskap med färgobservationer och -teorier genom lekfulla färgexperiment. Som avslutning på verkstaden får varje deltagare göra en egen berättande komposition av föremål, där färger, ljus och reflektioner har huvudrollen. De tillfälliga kompositionerna byggs upp i genomskinliga kuber och man kan fotografera dem som minne.

Rekommenderad gruppstorlek max. 20 personer. Grupper på över 20 personer delar vi in i två mindre grupper och bokar två guider. Den ena gruppen börjar från utställningen och den andra med verkstaden, varefter vi byter om. Konstverkstadens helhetstid är 1,5h.

Relaterat innehåll

De här kan intressera dig också