Espoo Museum of Modern Art

Leena och Kalle Nios första gemensamma produktion öppnar på EMMA. Platser kan bokas nu!

Leena & Kalle Nio, 2020. © Ari Karttunen / EMMA
Leena & Kalle Nio, 2020. © Ari Karttunen / EMMA

Vad händer när konstnärerna ger över ansvaret för att skapa konst till en Målarmaskin? EMMA Areena visar en spännande föreställning och installation som kombinerar magi och bildkonst – Målarmaskin. Målarmaskin är den första samproduktionen av bildkonstnären Leena Nio (f. 1982) som är känd för sina mångskiktade målningar, och Kalle Nio (f. 1982), bildkonstnär, magiker och teaterregissör. I verket som rör sig i gränslandet mellan performativ konst och bildkonst ingår föreställningar varje vecka. Under varje föreställning kommer en ny målning till och som avslutning på varje föreställning hängs de unika målningarna som Målarmaskinen producerar upp i utställningssalen. Platser kan bokas nu på EMMAs webbplats!

”Varje lyckad målning är ett mirakel” – Leena Nio

Varje lördag kl. 13 och kl. 15.30 arrangeras i samband med utställningen en gåtfull föreställning där vi får följa med hur en målning kommer till. Under föreställningen som räcker 30 minuter producerar Målarmaskinen ett nytt verk som sedan infogas i utställningen. Mellan liveföreställningarna finns Målarmaskinen att se som en audiovisuell målningsinstallation i utställningslokalen.

Får målarkonstens traditionella motiv – som porträtt, landskap och stilleben – nya uttrycksformer då det är en Målarmaskin som är upphovsmannen?  Utstälningen väcker på ett lekfullt sätt frågan om vad det innebär att skapa konst och hur kreativiteten föds.  Även om den på sätt och vis är teknisk och mekanisk är Målarmaskinen på sitt eget sätt också mänsklig. Verkens tillkomstprocess är överraskande och okontrollerad, och därför inkluderar alla verk som maskinen producerar oförutsägbara detaljer och fel – precis som verk skapade av en människa.

Målarmaskin har producerats i samarbete med gruppen för performativ konst WHS och den kommer att ingå i gruppens turnéprogram.  Ljuddesign: Samuli Kosminen.

Inträde till föreställningarna ingår i museibiljettens pris men man ska boka sin plats på dem på förhand.

Teknisk planering och genomförande
Kalle & Leena Nio
Kalle Jarva
Kristiina Kajaste, Emma Holmberg / Rock Solid Painting
Eric Bouche-Pillon / Cie 14:20

Musik
Samuli Kosminen

Ljusdesigner
Eero Alava

Kurator  
Ingrid Orman

Projektledning 
Arja Miller & Ingrid Orman

Tack till
Suomen Kulttuurirahasto
Taiteen edistämiskeskus

Läs mera